EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:150:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 150, 2013. gada 4. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.150.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 150

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 4. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 508/2013 (2013. gada 29. maijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. Punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 509/2013 (2013. gada 3. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz vairāku piedevu izmantošanu dažos alkoholiskajos dzērienos (1)

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 510/2013 (2013. gada 3. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 I, II un III pielikumu attiecībā uz dzelzs oksīdu un hidroksīdu (E 172), hidroksipropilcelulozes (E 464) un polisorbātu (E 432–436) lietošanu dažu augļu marķēšanai (1)

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 511/2013 (2013. gada 3. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/257/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 27. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ĀKK un ES Ministru padomē attiecībā uz Partnerattiecību nolīguma starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam

23

 

 

2013/258/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 27. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ĀKK un ES Ministru padomē attiecībā uz Somālijas Federatīvās Republikas statusu saistībā ar Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

26

 

 

2013/259/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 31. maijs), ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstiem par Bahreinu un Ķīnu to trešo valstu un valstu daļu sarakstā, no kurām atļauj Savienībā importēt dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus, to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2927)  (1)

28

 

 

2013/260/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 31. maijs) par pasākumu, ko Vācija veikusi saskaņā ar 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru tiek aizliegts laist tirgū Regal Tools Co. Ltd ražotos HV 0003 tipa ķēdes zāģus (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3125)  (1)

31

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top