EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:150:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 150, 4 juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.150.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 150

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
4 juni 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 508/2013 van de Raad van 29 mei 2013 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde wolfraamelektroden van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009

1

 

*

Verordening (EU) nr. 509/2013 van de Commissie van 3 juni 2013 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van verscheidene additieven in bepaalde alcoholische dranken betreft (1)

13

 

*

Verordening (EU) nr. 510/2013 van de Commissie van 3 juni 2013 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van ijzeroxiden en ijzerhydroxiden (E 172), hydroxypropylmethylcellulose (E 464) en polysorbaten (E 432-436) voor het markeren van bepaalde soorten fruit betreft (1)

17

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 511/2013 van de Commissie van 3 juni 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

21

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/257/EU

 

*

Besluit van de Raad van 27 mei 2013 betreffende het namens de Europese Unie in de ACS-EU-Raad van ministers in te nemen standpunt inzake het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

23

 

 

2013/258/EU

 

*

Besluit van de Raad van 27 mei 2013 betreffende het door de Europese Unie in de ACS-EU-Raad van ministers in te nemen standpunt inzake de status van de Federale Republiek Somalië in verband met de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

26

 

 

2013/259/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 31 mei 2013 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor Bahrein en China in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 2927)  (1)

28

 

 

2013/260/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 31 mei 2013 over een door Duitsland overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines genomen verbodsmaatregel betreffende het in de handel brengen van een kettingzaag van het type HV 0003 vervaardigd door Regal Tools Co. Ltd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3125)  (1)

31

 

 

 

*

Bericht aan de lezer — Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top