EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0471

Besluit (GBVB) 2022/471 van de Raad van 23 maart 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

ST/7169/2022/INIT

OJ L 96, 24.3.2022, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/471/oj

24.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/43


BESLUIT (GBVB) 2022/471 VAN DE RAAD

van 23 maart 2022

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit (GBVB) 2022/338 van de Raad (1) stelt een financieel referentiebedrag van 450 000 000 EUR vast ter financiering van leveringen aan de Oekraïense strijdkrachten.

(2)

In het licht van het aanhoudende gewapende conflict op Oekraïens grondgebied moet het financiële referentiebedrag met nog eens 450 000 000 EUR worden verhoogd en moet de looptijd van de steunmaatregel met twaalf maanden worden verlengd.

(3)

Besluit (GBVB) 2022/338 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2022/338 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   De steunmaatregel heeft een looptijd van 36 maanden vanaf de vaststelling van dit besluit.”.

2)

In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de steunmaatregel bedraagt 900 000 000 EUR.”.

3)

In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

“3.   Overeenkomstig artikel 29, lid 5, van Besluit (GBVB) 2021/509 kan de beheerder voor steunmaatregelen na de vaststelling van dit besluit verzoeken om bijdragen tot 900 000 000 EUR. De door de beheerder voor steunmaatregelen gevraagde middelen worden uitsluitend gebruikt voor uitgaven binnen de grenzen die door het bij Besluit (GBVB) 2021/509 opgerichte comité zijn goedgekeurd in de wijzigingsbegroting voor 2022 behorend bij de steunmaatregel.”.

4)

In artikel 2 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   Uitgaven in verband met de uitvoering van de steunmaatregel komen voor financiering in aanmerking vanaf 1 januari 2022 tot een door de Raad vast te stellen datum. Ten minste 50 % van het financiële referentiebedrag dient ter dekking van de uitgaven die vanaf 11 maart 2022 zijn gedaan.”.

5)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

De lidstaten staan over hun grondgebied, met inbegrip van hun luchtruim, de doorvoer toe van militaire uitrusting, met inbegrip van begeleidend personeel, in overeenstemming met artikel 56, lid 3, van Besluit (GBVB) 2021/509.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit (GBVB) 2022/338 van de Raad van 28 februari 2022 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 60 van 28.2.2022, blz. 1).


Top