EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:096:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 096, 24 mars 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 96

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
24 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/466 av den 17 december 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 genom att specificera kriterier för undantag från principen om att godkända publiceringsarrangemang och godkända rapporteringsmekanismer ska övervakas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/467 av den 23 mars 2022 om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/468 av den 23 mars 2022 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av kalciumkisel med ursprung i Folkrepubliken Kina

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/469 av den 23 mars 2022 om rättelse av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/72 om införande av slutgiltiga utjämningstullar på import av optiska fiberkablar med ursprung i Folkrepubliken Kina och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av optiska fiberkablar med ursprung i Folkrepubliken Kina

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/470 av den 23 mars 2022 om beviljande av stöd för privat lagring av griskött och om förutfastställelse av stödbeloppet

39

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/471 av den 23 mars 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2022/338 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten för tillhandahållande till den ukrainska försvarsmakten av militär utrustning och militära plattformar som är utformade för att åstadkomma dödligt våld

43

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/472 av den 23 mars 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2022/339 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den ukrainska försvarsmakten

45

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2106 av den 28 september 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens genom fastställande av gemensamma indikatorer och närmare beståndsdelar i resultattavlan för återhämtning och resiliens ( EUT L 429, 1.12.2021 )

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top