EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:113:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 113, 30 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 113
45e jaargang
30 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (1) 1
Verordening (EG) nr. 734/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 735/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot uitstel van de uiterste datum voor de levering van ruwe tabak in Griekenland voor de oogst 2001 8
*Verordening (EG) nr. 736/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende invoerrechten in de sector groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 737/2002 van de Commissie van 29 april 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 416/2002 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje 11
*Verordening (EG) nr. 738/2002 van de Commissie van 29 april 2002 betreffende de steun voor de verwerking van suikerriet tot sacharosestroop of tot "rhum agricole" in de Franse overzeese departementen 13
Verordening (EG) nr. 739/2002 van de Commissie van 29 april 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 710/2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 16
Verordening (EG) nr. 740/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 17
Verordening (EG) nr. 741/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 19
Verordening (EG) nr. 742/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Marokko 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/314/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 april 2002 tot uitvoering van Beschikking nr. 507/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een aantal maatregelen met betrekking tot een trans-Europees netwerk voor het verzamelen, produceren en verspreiden van statistieken over het intra- en extracommunautaire goederenverkeer (Edicom) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1282) 23
2002/315/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 april 2002 betreffende de erkenning van het "RINAVE — Registro Internacional Naval, SA" overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 94/57/EG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1552) (1) 31
2002/316/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 april 2002 houdende machtiging om voor aardbeiplanten (Fragaria L.), bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit de Republiek Chili, afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad toe te staan (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1553) 32
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top