Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:113:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 113, 30 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 113
45 årgången
30 april 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 734/2002 av den 29 april 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 735/2002 av den 29 april 2002 om förlängning av tidsfristen för leverans av råtobak från skörden 2001 i Grekland 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 736/2002 av den 29 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 737/2002 av den 29 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 416/2002 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 738/2002 av den 29 april 2002 om stöd till bearbetning av sockerrör till sackarossirap eller jordbruksrom i de franska utomeuropeiska departementen 13
Kommissionens förordning (EG) nr 739/2002 av den 29 april 2002 om ändring av förordning (EG) nr 710/2002 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 16
Kommissionens förordning (EG) nr 740/2002 av den 29 april 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 17
Kommissionens förordning (EG) nr 741/2002 av den 29 april 2002 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 19
Kommissionens förordning (EG) nr 742/2002 av den 29 april 2002 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Marocko 21

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/314/EC
*Kommissionens beslut av den 25 april 2002 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 507/2001/EG om en rad åtgärder gällande det transeuropeiska nätet för insamling, produktion och spridning av statistik över varuhandeln med länder i och utanför gemenskapen (Edicom) [delgivet med nr K(2002) 1282] 23
2002/315/EC
*Kommissionens beslut av den 29 april 2002 om erkännande av "RINAVE - Registro Internacional Naval, SA" i enlighet med artikel 4.3 i rådets direktiv 94/57/EG [delgivet med nr K(2002) 1552] (1) 31
2002/316/EC
*Kommissionens beslut av den 29 april 2002 om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller jordgubbsplantor (Fragaria L.) avsedda för plantering, utom fröer, med ursprung i Republiken Chile [delgivet med nr K(2002) 1553] 32
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top