EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:113:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 113, 30. april 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 113
45. årgang
30. april 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (1) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 734/2002 af 29. april 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 735/2002 af 29. april 2002 om udsættelse af fristen for levering af råtobak i Grækenland for 2001-høsten 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2002 af 29. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2002 af 29. april 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 416/2002 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 738/2002 af 29. april 2002 om støtte til forarbejdning af sukkerrør til saccharosesirup eller rom af landbrugsoprindelse i de franske oversøiske departementer 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 739/2002 af 29. april 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 710/2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 740/2002 af 29. april 2002 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 741/2002 af 29. april 2002 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 742/2002 af 29. april 2002 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Marokko 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/314/EC
*Kommissionens beslutning af 25. april 2002 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 507/2001/EF om en række foranstaltninger vedrørende det transeuropæiske net til indsamling, udarbejdelse og udbredelse af statistikker over udveksling af goder inden for Fællesskabet og med tredjelande (Edicom) (meddelt under nummer K(2002) 1282) 23
2002/315/EC
*Kommissionens beslutning af 29. april 2002 om anerkendelse af "RINAVE — Registro Internacional Naval, SA" i henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets direktiv 94/57/EF (meddelt under nummer K(2002) 1552) (1) 31
2002/316/EC
*Kommissionens beslutning af 29. april 2002 om bemyndigelse til at dispensere fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Republikken Chile (meddelt under nummer K(2002) 1553) 32
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top