EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:023:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 23, 28 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 23
43e jaargang
28 januari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 190/2000 van de Raad van 24 januari 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2320/97 tot onder meer instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Rusland 1
*Verordening (EG) nr. 191/2000 van de Raad van 24 januari 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop 4
Verordening (EG) nr. 192/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 193/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2000 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 7
*Verordening (EG) nr. 194/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1619/1999 tot aanpassing van sommige vangstquota voor 1999 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota 9
Verordening (EG) nr. 195/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden met zuivelproducten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling 11
Verordening (EG) nr. 196/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelproducten met betrekking tot de steunbedragen 21
Verordening (EG) nr. 197/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 27
Verordening (EG) nr. 198/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/1999 35
Verordening (EG) nr. 199/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999 36
Verordening (EG) nr. 200/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1758/1999 37
Verordening (EG) nr. 201/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999 38
Verordening (EG) nr. 202/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2774/1999 39
Verordening (EG) nr. 203/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2776/1999 40
Verordening (EG) nr. 204/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 41
Verordening (EG) nr. 205/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 43
Verordening (EG) nr. 206/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 45
Verordening (EG) nr. 207/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 47
Verordening (EG) nr. 208/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 49
Verordening (EG) nr. 209/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 51
Verordening (EG) nr. 210/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 52
Verordening (EG) nr. 211/2000 van de Commissie van 27 januari 2000 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 54
*Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) 57

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/66/ECSC
*Beschikking van de Commissie van 28 oktober 1998 betreffende de steun die Italië voornemens is te verlenen aan de staalonderneming Acciaierie di Bolzano SpAVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3439) (1) 65
2000/67/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 1999 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest in Portugal in 1999Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4779) (1) 70
2000/68/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 93/623/EEG en tot vaststelling van de identificatievoorschriften voor als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5004) (1) 72
2000/69/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 december 1999 tot wijziging van de Beschikkingen 1999/466/EG en 1999/467/EG houdende erkenning van de rundveebeslagen in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel brucellosevrij, respectievelijk officieel tuberculosevrijVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5007) (1) 76
2000/70/EC
*Besluit van de Commissie van 22 december 1999 tot aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in verband met het tussentijds nieuw onderzoek naar het antidumpingrecht met betrekking tot de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, van oorsprong uit onder meer Rusland 78
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top