Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:023:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 23, 28. tammikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 23
43. vuosikerta
28. tammikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 190/2000, annettu 24 päivänä tammikuuta 2000, muun muassa lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta tiettyjen Venäjältä peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2320/97 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 191/2000, annettu 24 päivänä tammikuuta 2000, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 192/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 193/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2000 tammikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 7
*Komission asetus (EY) N:o 194/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, vuoden 1999 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 1619/1999 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 195/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2993/94 muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 196/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 197/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 198/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/1999 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 35
Komission asetus (EY) N:o 199/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1707/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 36
Komission asetus (EY) N:o 200/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1758/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 37
Komission asetus (EY) N:o 201/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 38
Komission asetus (EY) N:o 202/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, durran tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2774/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 39
Komission asetus (EY) N:o 203/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2776/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 40
Komission asetus (EY) N:o 204/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 205/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 206/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 207/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 47
Komission asetus (EY) N:o 208/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 209/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 210/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 211/2000, annettu 27 päivänä tammikuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 54
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (viidestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 57

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/66/ECSC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 1998, Italian Acciaierie di Bolzano S.p.A. -nimiselle terästeollisuusyritykselle suunnittelemasta tuestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3439) (1) 65
2000/67/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi Portugalista vuonna 1999ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4779) (1) 70
2000/68/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, komission päätöksen 93/623/ETY muuttamisesta sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tunnistamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 5004) (1) 72
2000/69/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, nautakarjojen virallisesti luomistaudista vapaan ja virallisesti tuberkuloosista vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden alueiden osalta tehtyjen päätösten 1999/466/EY ja 1999/467/EY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 5007) (1) 76
2000/70/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen muun muassa Venäjältä peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa käyttöönotettuja polkumyyntitoimenpiteitä koskevan välivaiheen tarkastelun yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä 78
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top