EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:195:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 195, 7 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 195

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
7 juni 2018


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2018/C 195/01

Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 inzake de bevordering van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie in lesgeven

1


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 195/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8887 — Platinum Equity/LifeScan)Voor de EER relevante tekst.  (1 )

6

2018/C 195/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8771 — Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business))Voor de EER relevante tekst.  (1 )

6


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2018/C 195/04

Conclusies van de Raad over toewerken naar een visie op een Europese onderwijsruimte

7

2018/C 195/05

Conclusies van de Raad over de rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa

13

 

Europese Commissie

2018/C 195/06

Wisselkoersen van de euro

19

2018/C 195/07

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 juni 2018 tot vaststelling van een werkprogramma voor de beoordeling van aanvragen voor de verlenging van goedkeuringen van werkzame stoffen die verstrijken in 2022, 2023 en 2024, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de RaadVoor de EER relevante tekst.  (1 )

20

 

Rekenkamer

2018/C 195/08

Speciaal verslag nr. 12/2018 — „Breedband in de EU-lidstaten: hoewel er vooruitgang is geboekt, zullen niet alle Europa 2020-streefdoelen worden gehaald”

23

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Permanent Comité van de EVA-staten

2018/C 195/09

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de eerste helft van 2016

24

2018/C 195/10

Gevaarlijke stoffen — Lijst van vergunningsbesluiten van de EER/EVA-staten overeenkomstig artikel 64, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) in de tweede helft van 2016

25

2018/C 195/11

Geneesmiddelen — Lijst van door de EER-EVA-staten voor de tweede helft van 2016 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

26


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 195/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8954 — BPEA/PAI/WFC) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaakVoor de EER relevante tekst.  (1 )

44

2018/C 195/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8928 — Francisco Partners/VeriFone) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaakVoor de EER relevante tekst.  (1 )

46

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2018/C 195/14

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

47


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top