Help Print this page 

Document C:2018:195:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 195, 7 czerwca 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 195

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
7 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2018/C 195/01

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 195/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8887 – Platinum Equity/LifeScan)Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

6

2018/C 195/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8771 – Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business))Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

6


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 195/04

Konkluzje Rady w sprawie kroków ku urzeczywistnieniu wizji europejskiego obszaru edukacji

7

2018/C 195/05

Konkluzje Rady w sprawie roli młodych ludzi w budowaniu bezpiecznego, spójnego i harmonijnego społeczeństwa w Europie

13

 

Komisja Europejska

2018/C 195/06

Kursy walutowe euro

19

2018/C 195/07

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu prac nad oceną wniosków o odnowienie wygasających w latach 2022, 2023 i 2024 zatwierdzeń substancji czynnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i RadyTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

20

 

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 195/08

Sprawozdanie specjalne nr 12/2018 – „Sieci szerokopasmowe w państwach członkowskich UE – pomimo poczynionych postępów nie wszystkie cele strategii »Europa 2020« zostaną osiągnięte”

23

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Stały Komitet Krajów EFTA

2018/C 195/09

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2016 r.

24

2018/C 195/10

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w drugiej połowie 2016 r.

25

2018/C 195/11

Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2016 r. przez państwa EFTA należące do EOG

26


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 195/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8954 – BPEA/PAI/WFC) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

44

2018/C 195/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8928 – Francisco Partners/VeriFone) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

46

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2018/C 195/14

Publikacja zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

47


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top