EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:195:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 195, 7 czerwca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 195

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
7 czerwca 2018


Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

ZALECENIA

 

Rada

2018/C 195/01

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2018/C 195/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8887 – Platinum Equity/LifeScan)Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

6

2018/C 195/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8771 – Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business))Tekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

6


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2018/C 195/04

Konkluzje Rady w sprawie kroków ku urzeczywistnieniu wizji europejskiego obszaru edukacji

7

2018/C 195/05

Konkluzje Rady w sprawie roli młodych ludzi w budowaniu bezpiecznego, spójnego i harmonijnego społeczeństwa w Europie

13

 

Komisja Europejska

2018/C 195/06

Kursy walutowe euro

19

2018/C 195/07

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu prac nad oceną wniosków o odnowienie wygasających w latach 2022, 2023 i 2024 zatwierdzeń substancji czynnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i RadyTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

20

 

Trybunał Obrachunkowy

2018/C 195/08

Sprawozdanie specjalne nr 12/2018 – „Sieci szerokopasmowe w państwach członkowskich UE – pomimo poczynionych postępów nie wszystkie cele strategii »Europa 2020« zostaną osiągnięte”

23

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Stały Komitet Krajów EFTA

2018/C 195/09

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w pierwszej połowie 2016 r.

24

2018/C 195/10

Substancje niebezpieczne – Wykaz decyzji dotyczących udzielania zezwoleń podjętych przez państwa EFTA należące do EOG zgodnie z art. 64 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w drugiej połowie 2016 r.

25

2018/C 195/11

Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2016 r. przez państwa EFTA należące do EOG

26


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2018/C 195/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8954 – BPEA/PAI/WFC) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

44

2018/C 195/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8928 – Francisco Partners/VeriFone) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejTekst mający znaczenie dla EOG.  (1 )

46

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2018/C 195/14

Publikacja zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

47


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top