EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:195:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 195, 2018 m. birželio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 195

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai
2018m. birželio 7d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2018/C 195/01

2018 m. gegužės 22 d. Tarybos rekomendacija dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto propagavimo

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2018/C 195/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8887 – Platinum Equity / LifeScan)Tekstas svarbus EEE.  (1 )

6

2018/C 195/03

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8771 – Total / Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business))Tekstas svarbus EEE.  (1 )

6


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2018/C 195/04

Tarybos išvados dėl artėjimo prie Europos švietimo erdvės vizijos

7

2018/C 195/05

Tarybos išvados dėl jaunimo vaidmens kuriant saugią, glaudžią ir darnią visuomenę Europoje

13

 

Europos Komisija

2018/C 195/06

Euro kursas

19

2018/C 195/07

2018 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimų, kurie nustoja galioti 2022, 2023 ir 2024 m., atnaujinimo paraiškų vertinimo darbo programos sudarymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009Tekstas svarbus EEE.  (1 )

20

 

Audito Rūmai

2018/C 195/08

Specialioji ataskaita Nr. 12/2018 „Plačiajuostis ryšys ES valstybėse narėse – nepaisant pažangos, bus pasiekti ne visi strategijos „Europa 2020“ tikslai“

23

 

PRANEŠIMAI, SUSIJĘ SU EUROPOS EKONOMINE ERDVE

 

Nuolatinis ELPA valstybių komitetas

2018/C 195/09

Pavojingos cheminės medžiagos. EEE narėmis esančių ELPA valstybių 2016 m. pirmąjį pusmetį pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 64 straipsnio 8 dalį priimtų sprendimų suteikti autorizaciją sąrašas

24

2018/C 195/10

Pavojingos cheminės medžiagos. EEE narėmis esančių ELPA valstybių 2016 m. Antrąjį pusmetį pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 64 straipsnio 8 dalį priimtų sprendimų suteikti autorizaciją sąrašas

25

2018/C 195/11

Vaistai. EEE ELPA valstybių 2016 m. antrajam pusmečiui suteiktų rinkodaros leidimų sąrašas

26


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2018/C 195/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8954 – BPEA / PAI / WFC). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarkaTekstas svarbus EEE.  (1 )

44

2018/C 195/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8928 – Francisco Partners / VeriFone). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarkaTekstas svarbus EEE.  (1 )

46

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2018/C 195/14

Pakeitimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

47


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top