EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:195:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 195, 7. června 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 195

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
7. června 2018


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Rada

2018/C 195/01

Doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2018/C 195/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8887 – Platinum Equity/LifeScan)Text s významem pro EHP.  (1 )

6

2018/C 195/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8771 – Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business))Text s významem pro EHP.  (1 )

6


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2018/C 195/04

Závěry Rady o směřování k vizi evropského prostoru vzdělávání

7

2018/C 195/05

Závěry Rady o úloze mladých lidí při budování bezpečné, soudržné a harmonické společnosti v Evropě

13

 

Evropská komise

2018/C 195/06

Směnné kurzy vůči euru

19

2018/C 195/07

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2018 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2022, 2023 a 2024, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009Text s významem pro EHP.  (1 )

20

 

Účetní dvůr

2018/C 195/08

Zvláštní zpráva č. 12/2018 – „Širokopásmové připojení v členských státech EU: přes dosažený pokrok nebudou splněny všechny cíle strategie Evropa 2020“

23

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Stálý výbor států ESVO

2018/C 195/09

Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v první polovině roku 2016

24

2018/C 195/10

Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v druhé polovině roku 2016

25

2018/C 195/11

Léčivé přípravky – Seznam registrací udělených státy ESVO EHP pro druhou polovinu roku 2016

26


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2018/C 195/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8954 – BPEA/PAI/WFC) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupemText s významem pro EHP.  (1 )

44

2018/C 195/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8928 – Francisco Partners/VeriFone) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupemText s významem pro EHP.  (1 )

46

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2018/C 195/14

Zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

47


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top