EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:021:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 21, 21 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.021.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 21

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
21 januari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

463e plenaire zitting op 26 en 27 mei 2010

2011/C 021/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De noodzaak van een geïntegreerde benadering van stadsvernieuwing” (verkennend advies)

1

2011/C 021/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Gezamenlijke initiatieven van maatschappelijke organisaties ten behoeve van duurzame ontwikkeling”

9

2011/C 021/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De internationale handel en de klimaatverandering”

15

2011/C 021/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de EU en de ASEAN-landen”

21

2011/C 021/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De 28e regeling — een alternatief voor minder regelgeving op communautair niveau” (initiatiefadvies)

26

2011/C 021/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Maatschappelijk verantwoorde financiële producten” (initiatiefadvies)

33

2011/C 021/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Professionalisering van huishoudelijk werk” (vervolgadvies)

39


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

463e plenaire zitting op 26 en 27 mei 2010

2011/C 021/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Opties voor etikettering inzake dierenwelzijn en de oprichting van een Europees netwerk van referentiecentra voor de bescherming en het welzijn van dieren”(COM(2009) 584 definitief)

44

2011/C 021/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Investeren in de ontwikkeling van koolstofarme technologieën”(COM(2009) 519 definitief)

49

2011/C 021/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan stedelijke mobiliteit”(COM(2009) 490 definitief)

56

2011/C 021/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart”(COM(2009) 611 definitief — 2009/0170 (COD))

62

2011/C 021/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten — Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020”(COM(2010) 193 definitief)

66


NL

 

Top