EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:021:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 21, 2011m. sausis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.021.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 21

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. sausio 21d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

463-ioji plenarinė sesija, 2010 m. gegužės 26 ir 27 d.

2011/C 021/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl būtinybės kompleksiškai vykdyti miestų regeneraciją (tiriamoji nuomonė)

1

2011/C 021/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl tvariam vystymuisi skirtų kolektyvinių pilietinės visuomenės iniciatyvų (nuomonė savo iniciatyva)

9

2011/C 021/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl tarptautinės prekybos ir klimato kaitos

15

2011/C 021/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir ASEAN santykių

21

2011/C 021/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 28-ojo režimo – alternatyvos, leidžiančios rengti mažiau teisės aktų Bendrijos lygmeniu (nuomonė savo iniciatyva)

26

2011/C 021/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialine atsakomybe grindžiamų finansinių produktų (nuomonė savo iniciatyva)

33

2011/C 021/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl darbo namų ūkyje profesionalizacijos (papildomoji nuomonė)

39


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

463-ioji plenarinė sesija, 2010 m. gegužės 26 ir 27 d.

2011/C 021/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Su gyvūnų gerove susijusio ženklinimo galimybės ir Europos informacijos apie gyvūnų apsaugą ir gerovę centrų tinklo steigimas COM(2009) 584 galutinis

44

2011/C 021/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Investavimas į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą“COM(2009) 519 galutinis

49

2011/C 021/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Judumo mieste veiksmų planas“COM(2009) 490 galutinis

56

2011/C 021/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos COM(2009) 611 galutinis – 2009/0170 (COD)

62

2011/C 021/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių. 2020 m. Europos strategijos integruotų gairių II dalis COM(2010) 193 galutinis

66


LT

 

Top