Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:021:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 21, 21 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.021.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 21

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
21 januari 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

463:e plenarsessionen den 26 och 27 maj 2010

2011/C 021/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Behovet av en integrerad strategi för upprustningen av stadsområden” (förberedande yttrande)

1

2011/C 021/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets gemensamma initiativ för en hållbar utveckling” (initiativyttrande)

9

2011/C 021/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den internationella handeln och klimatförändringarna”

15

2011/C 021/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förbindelserna mellan EU och Asean”

21

2011/C 021/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den 28:e ordningen – ett alternativ som innebär mindre lagstiftning på gemenskapsnivå” (yttrande på eget initiativ)

26

2011/C 021/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Finansiella produkter som omfattas av socialt ansvar” (initiativyttrande)

33

2011/C 021/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Professionalisering av hushållsarbete” (tilläggsyttrande)

39


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

463:e plenarsessionen den 26 och 27 maj 2010

2011/C 021/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Olika möjligheter till djurskyddsmärkning och inrättandet av ett europeiskt nätverk för referenscentrum för djurskydd och djurs välbefinnande”KOM(2009) 584 slutlig

44

2011/C 021/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp”KOM(2009) 519 slutlig

49

2011/C 021/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Handlingsplan för rörlighet i städerna”KOM(2009) 490 slutlig

56

2011/C 021/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart”KOM(2009) 611 slutlig – 2009/0170 (COD)

62

2011/C 021/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik – Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020”KOM(2010) 193 slutlig

66


SV

 

Top