Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:021:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 21, 21. január 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2011.021.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 21

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
21. januára 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

463. plenárne zasadnutie 26. a 27. mája 2010

2011/C 021/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Potreba integrovaného prístupu k obnove miest“ (prieskumné stanovisko)

1

2011/C 021/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spoločné iniciatívy občianskej spoločnosti v prospech udržateľného rozvoja“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

9

2011/C 021/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Medzinárodný obchod a klimatické zmeny“

15

2011/C 021/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a ASEAN“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

21

2011/C 021/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „28. režim – alternatíva umožňujúca tvorbu menšieho počtu právnych predpisov na úrovni Spoločenstva“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

26

2011/C 021/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Sociálne zodpovedné finančné produkty“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

33

2011/C 021/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Profesionalizácia práce v domácnosti“ (doplňujúce stanovisko)

39


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

463. plenárne zasadnutie 26. a 27. mája 2010

2011/C 021/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Možnosti označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat“, KOM(2009) 584 v konečnom znení

44

2011/C 021/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Investície do vývoja nízkouhlíkových technológií“, KOM(2009) 519 v konečnom znení

49

2011/C 021/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán mestskej mobility“, KOM(2009) 490 v konečnom znení

56

2011/C 021/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve“, KOM(2009) 611 v konečnom znení – 2009/0170 (COD)

62

2011/C 021/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov – Časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020“, KOM(2010) 193 v konečnom znení

66


SK

 

Top