Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:021:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 21, 2011. gada 21. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.021.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 21

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 21. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

463. plenārā sesija 2010. gada 26. un 27. maijā

2011/C 021/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nepieciešamība piemērot integrētu pieeju pilsētvides atjaunošanai” (izpētes atzinums)

1

2011/C 021/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības kopīgās iniciatīvas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai” (pašiniciatīvas atzinums)

9

2011/C 021/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Starptautiskā tirdzniecība un klimata pārmaiņas”

15

2011/C 021/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un ASEAN attiecības”

21

2011/C 021/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “28. regulējums – iespēja samazināt tiesību aktu izstrādi Kopienas līmenī” (pašiniciatīvas atzinums)

26

2011/C 021/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociāli atbildīgi finanšu produkti” (pašiniciatīvas atzinums)

33

2011/C 021/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Profesionālu darba vietu izveide mājsaimniecības pakalpojumu jomā” (atzinuma papildinājums)

39


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

463. plenārā sesija 2010. gada 26. un 27. maijā

2011/C 021/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Dzīvnieku labturības marķējuma varianti un dzīvnieku aizsardzības un labturības references centru Eiropas tīkla izveide”COM(2009) 584 galīgā redakcija

44

2011/C 021/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā” ”COM(2009) 519 galīgā redakcija

49

2011/C 021/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Rīcības plāns mobilitātei pilsētās”COM(2009) 490 galīgā redakcija

56

2011/C 021/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā”COM(2009) 611 galīgā redakcija – 2009/0170 (COD)

62

2011/C 021/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums “Padomes lēmums par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm – Stratēģijas Eiropa 2020 integrēto pamatnostādņu II daļa” ”COM(2010) 193 galīgā redakcija

66


LV

 

Top