EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 44, 20 februari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 44

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
20 februari 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 143/2008 van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 met betrekking tot de invoering van een regeling voor administratieve samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van de bepalingen betreffende de plaats van een dienst, de speciale systemen en de btw-teruggaafprocedure

1

 

 

Verordening (EG) nr. 144/2008 van de Commissie van 19 februari 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

7

 

*

Verordening (EG) nr. 145/2008 van de Commissie van 19 februari 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerde beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

9

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst

11

 

*

Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

23

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/138/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 december 2007 betreffende staatssteun inzake vergoedingen in het kader van het mestdecreet (C 12/1999) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6777)

29

 

 

2008/139/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 september 2007 betreffende de staatssteun ter bevordering van investeringen om de wijnbouw op steile hellingen in Rijnland-Palts te rationaliseren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4462)

31

 

 

2008/140/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 inzake staatssteun ter bevordering van een investering in een mouterij (Maltacarrión, SA) in Castilla y León (C 48/2005) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6897)

32

 

 

2008/141/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 september 2007 over de maatregelen C 47/2003 (ex NN 49/2003) die Spanje ten behoeve van Izar ten uitvoer heeft gelegd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4298)  (1)

33

 

 

2008/142/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 september 2007 betreffende steunmaatregel C 32/2006 (ex N 179/2006) door Polen ten uitvoer gelegd ten gunste van Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4310)  (1)

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top