EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 297, 15 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 297
46e jaargang
15 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau 1
Verordening (EG) nr. 2005/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 2006/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 130e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 7
Verordening (EG) nr. 2007/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 130e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 9
Verordening (EG) nr. 2008/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 49e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 11
Verordening (EG) nr. 2009/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 302e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 12
*Verordening (EG) nr. 2010/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 800/1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten 13
*Verordening (EG) nr. 2011/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 15
*Verordening (EG) nr. 2012/2003 van de Commissie van 14 november 2003 waarbij Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten wordt gerectificeerd en waarbij van Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt afgeweken 19
Verordening (EG) nr. 2013/2003 van de Commissie van 14 november 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en druiven voor tafelgebruik) 22
Verordening (EG) nr. 2014/2003 van de Commissie van 14 november 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (appelen) 24
Verordening (EG) nr. 2015/2003 van de Commissie van 14 november 2003 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 26
Verordening (EG) nr. 2016/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 28
Verordening (EG) nr. 2017/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst naar het eiland Réunion in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 29
Verordening (EG) nr. 2018/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 30
Verordening (EG) nr. 2019/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 31
Verordening (EG) nr. 2020/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europese Centrale Bank
2003/797/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 7 november 2003 betreffende het beheer van de opgenomen en verstrekte leningen van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn (ECB/2003/14) 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top