EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:297:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 297, 15. november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 297
46. årgang
15. november 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2005/2003 af 14. november 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2006/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 130. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 130. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2008/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 49. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2009/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 302. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2010/2003 af 14. november 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 800/1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2011/2003 af 14. november 2003 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/2003 af 14. november 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter og om fravigelse af forordningen 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2003 af 14. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og spisedruer) 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2003 af 14. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (æbler) 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2015/2003 af 14. november 2003 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2017/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet langkornet ris B til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2003 af 14. november 2003 om fastsættelse af importtold for korn 32

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Den Europæiske Centralbank
2003/797/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. november 2003 om forvaltningen af lånoptagelses- og långivningstransaktioner indgået af Det Europæiske Fællesskab under mekanismen for mellemfristet finansiel støtte (ECB/2003/14) 35
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top