EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:297:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 297, 15 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 297
46 årgången
15 november 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 2006/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 130:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2007/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 130:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2008/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 49:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 11
Kommissionens förordning (EG) nr 2009/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 302:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 2010/2003 av den 14 november 2003 om ändring av förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2011/2003 av den 14 november 2003 om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1) 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2012/2003 av den 14 november 2003 om rättelse av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och om undantag från den förordningen 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2013/2003 av den 14 november 2003 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor) 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2014/2003 av den 14 november 2003 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (äpplen) 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/2003 av den 14 november 2003 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2016/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2017/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2018/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 30
Kommissionens förordning (EG) nr 2019/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 31
Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2003 av den 14 november 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europeiska centralbanken
2003/797/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 7 november 2003 om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd (ECB/2003/14) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top