EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:297:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 297, 15. marraskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 297
46. vuosikerta
15. marraskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 1
Komission asetus (EY) N:o 2005/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 2006/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 130. erityisessä tarjouskilpailussa 7
Komission asetus (EY) N:o 2007/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 130. erityisessä tarjouskilpailussa 9
Komission asetus (EY) N:o 2008/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 49. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 11
Komission asetus (EY) N:o 2009/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 302. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2010/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) No 800/1999 muuttamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 2011/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja III muuttamisesta (1) 15
*Komission asetus (EY) N:o 2012/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 oikaisemisesta ja mainitusta asetuksesta poikkeamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 2013/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet) 22
Komission asetus (EY) N:o 2014/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämisestä hedelmä- ja vihannesalalla (omenat) 24
Komission asetus (EY) N:o 2015/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 26
Komission asetus (EY) N:o 2016/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
Komission asetus (EY) N:o 2017/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 29
Komission asetus (EY) N:o 2018/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 30
Komission asetus (EY) N:o 2019/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 2020/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan keskuspankki
2003/797/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EKP/2003/14) 35
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top