EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:013:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 13, 19 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 13
43e jaargang
19 januari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 105/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 1999 tot wijziging van Beschikking nr. 210/97/EG houdende goedkeuring van het actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane 2000) en tot intrekking van Beschikking 91/341/EEG van de Raad 1
*Verordening (EG) nr. 106/2000 van de Commissie van 18 januari 2000 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2341/1999 van 3 november 1999 inzake de stopzetting van de visserij op sprot door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren 5
Verordening (EG) nr. 107/2000 van de Commissie van 18 januari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
Verordening (EG) nr. 108/2000 van de Commissie van 18 januari 2000 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 8
Verordening (EG) nr. 109/2000 van de Commissie van 18 januari 2000 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 10
*Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen 12

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/39/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1999 houdende wijziging van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4507) (1) 21
2000/40/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor koelapparatenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4522) (1) 22
2000/41/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 december 1999 betreffende de geldigheid van bepaalde bindende tariefinlichtingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5135) 27
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top