EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:013:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 13, 19. tammikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 13
43. vuosikerta
19. tammikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 105/2000/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman hyväksymisestä (Tulli 2000) tehdyn päätöksen N:o 210/97/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 91/341/ETY kumoamisesta 1
*Komission asetus (EY) N:o 106/2000, annettu 18 päivänä tammikuuta 2000, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten kilohailin kalastuksen lopettamisesta 3 päivänä marraskuuta 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 2341/1999 kumoamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 107/2000, annettu 18 päivänä tammikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 108/2000, annettu 18 päivänä tammikuuta 2000, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 109/2000, annettu 18 päivänä tammikuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 10
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 12

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/39/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY liitteen B muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4507) (1) 21
2000/40/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteilleETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4522) (1) 22
2000/41/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjen sitovien tariffitietojen voimassaolosta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 5135) 27
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top