EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:013:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 13, 19. januar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 13
43. årgang
19. januar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 105/2000/EF af 17. december 1999 om ændring af beslutning nr. 210/97/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2000) og om ophævelse af Rådets beslutning 91/341/EØF 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 106/2000 af 18. januar 2000 om ophævelse af forordning (EF) nr. 2341/1999 af 3. november 1999 om forbud mod fiskeri efter brisling fra fartøjer, som fører dansk flag 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 107/2000 af 18. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2000 af 18. januar 2000 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2000 af 18. januar 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 10
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer 12

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/39/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om ændring af bilag B til Rådets direktiv 90/429/EØF om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel herafEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4507) (1) 21
2000/40/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøblerEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4522) (1) 22
2000/41/EC
*Kommissionens beslutning af 29. december 1999 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed (meddelt under nummer K(1999) 5135) 27
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top