Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:142:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 142, 12 ta' Mejju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 142

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
12 ta' Mejju 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 142/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 135, 5.5.2014

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 142/02

Kawża C-628/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Magna) tat-18 ta’ Marzu 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Braunschweig – il-Ġermanja) – proċeduri kriminali kontra International Jet Management GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari  — Artikolu 18 TFUE  — Projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni eżerċitata minħabba n-nazzjonalità  — Titjiriet kummerċjali minn Stat terz li bħala destinazzjoni jkollhom Stat Membru  — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprovdi li t-trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni li ma għandhomx liċenzja operattiva maħruġa minn dan l-Istat Membru għandhom jiksbu awtorizzazzjoni għal kull titjira li toriġina minn Stat terz)

2

2014/C 142/03

Kawża C-639/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-20 ta’ Marzu 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu  — Reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur  — Artikoli 34 TFUE u 36 TFUE  — Direttiva 70/311/KEE  — Direttiva 2007/46/KE  — Sewqan fuq il-lemin fi Stat Membru  — Obbligu, fid-dawl tar-reġistrazzjoni, li jitqiegħed fuq ix-xellug it-tagħmir għall-kontroll tad-direzzjoni tal-vetturi tal-passiġġieri li jinsab fuq il-lemin)

3

2014/C 142/04

Kawża C-61/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-20 ta’ Marzu 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Litwanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu  — Reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur  — Artikoli 34 TFUE u 36 TFUE  — Direttiva 70/311/KEE  — Direttiva 2007/46/KE  — Sewqan fuq il-lemin fi Stat Membru  — Obbligu, fid-dawl tar-reġistrazzjoni, li jitqiegħed fuq ix-xellug it-tagħmir għall-kontroll tad-direzzjoni tal-vetturi tal-passiġġieri li jinsab fuq il-lemin)

4

2014/C 142/05

Kawża C-139/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-20 ta’ Marzu 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona vs Generalidad de Cataluña (Rinviju għal deċiżjoni preliminari  — Sitt Direttiva tal-VAT  — Eżenzjonijiet  — Tranżazzjonijiet li jikkonċernaw il-bejgħ ta’ titoli u li jinvolvu t-trasferiment tal-proprjetà ta’ proprjetajiet immobbli  — Issuġġettar għal taxxa indiretta separata mill-VAT  — Artikoli 49 TFUE u 63 TFUE  — Sitwazzjoni purament interna)

5

2014/C 142/06

Kawża C-167/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Marzu 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne – Ir-Renju Unit) – C. D. vs S. T. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari  — Politika soċjali  — Direttiva 92/85/KEE  — Miżuri intiżi li jinkoraġġixxu t-titjib tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema tqal, ħaddiema li jkunu welldu reċentement, jew ħaddiema li jkunu qegħdin ireddgħu  — Artikolu 8  — Omm prospettiva li kellha tarbija permezz ta’ ftehim ma’ omm surrogata  — Rifjut li jingħatalha leave tal-maternità  — Direttiva 2006/54/KE  — Ugwaljanza fit-trattament bejn ħaddiema rġiel u ħaddiema nisa  — Artikolu 14  — Trattament inqas favorevoli ta’ omm prospettiva fir-rigward tal-għoti ta’ leave tal-maternità)

6

2014/C 142/07

Kawża C-363/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Marzu 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-The Equality Tribunal – l-Irlanda) – Z vs A Government Department, the Board of Management of a Community School (Rinviju għal deċiżjoni preliminari  — Politika soċjali  — Direttiva 2006/54/KE  — Ugwaljanza fit-trattament bejn ħaddiema rġiel u ħaddiema nisa  — Omm li tikkummissjona li kellha tarbija permezz ta’ ftehim ma’ omm surrogata  — Rifjut li jingħatalha leave mħallas ekwivalenti għal leave tal-maternità jew leave tal-adozzjoni  — Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabbilità  — Direttiva 2000/78/KE  — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol  — Projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni bbażata fuq diżabbiltà  — Omm li tikkummissjona li ma jistax ikollha tarbija  — Eżistenza ta’ diżabbiltà  — Validità tad-Direttivi 2006/54 u 2000/78)

7

2014/C 142/08

Kawża C-427/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Marzu 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [Rikors għal annullament  — Għażla tal-bażi legali  — Artikoli 290 TFUE u 291 TFUE  — Att iddelegat u att ta’ implementazzjoni  — Regolament (UE) Nru 528/2012  — Artikolu 80(1)  — Prodotti bijoċidali  — Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi  — Stabbilimenti tad-drittijiet mill-Kummissjoni]

8

2014/C 142/09

Kawża C-271/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-20 ta’ Marzu 2014 – Rousse Industry vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell  — Għajnuna mill-Istat  — Għajnuna mogħtija mir-Repubblika tal-Bulgarija fil-forma ta’ kanċellament ta’ debiti  — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara din l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħha  — Kunċett ta’ “għajnuna ġdida”  — Obbligu ta’ motivazzjoni)

8

2014/C 142/10

Kawża C-19/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sozialgericht Duisburg (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Jannar 2014 – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca vs Stadt Kevelaer

9

2014/C 142/11

Kawża C-43/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka) fit-18 ta’ Diċembru 2013 – Ško–Energo s.r.o. vs Odvolací finanční ředitelství

9

2014/C 142/12

Kawża: C-45/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Ítélőtábla (l-Ungerija) fis-27 ta’ Jannar 2014 – proċeduri kriminali kontra István Balázs u Dániel Papp

10

2014/C 142/13

Kawża C-46/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Rüsselsheim (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Jannar 2014 – Jürgen Kaiser vs Condor Flugdienst GmbH

10

2014/C 142/14

Kawża C-51/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Frar 2014 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG vs Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

11

2014/C 142/15

Kawża C-52/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Frar 2014 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG vs Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

12

2014/C 142/16

Kawża C-58/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-6 ta’ Frar 2014 – Hauptzollamt Hannover vs Amazon EU Sàrl

13

2014/C 142/17

Kawża C-59/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Frar 2014 – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas

13

2014/C 142/18

Kawża C-66/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-10 ta’ Frar 2014 – Finanzamt Linz vs Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

14

2014/C 142/19

Kawża C-67/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundessozialgericht (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Frar 2014 – Jobcenter Berlin Neukölln vs Nazifa Alimanovic et

14

2014/C 142/20

Kawża C-69/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Sibiu (ir-Rumanija) fl-10 ta’ Frar 2014 – Dragoș Constantin Târșia vs Statul român – prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor

15

2014/C 142/21

Kawża C-72/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-10 ta’ Frar 2014 – X, konvenut: Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de Rijksbelastingdienst

16

2014/C 142/22

Kawża C-74/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fl-10 ta’ Frar 2014 – UAB “Eturas”et vs Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

16

2014/C 142/23

Kawża C-79/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hannover (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Frar 2014 – TUIfly GmbH vs Harald Walter

17

2014/C 142/24

Kawża C-81/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-17 ta’ Frar 2014 – Nannoka Vulcanus Industries BV vs College van gedeputeerde staten van Gelderland

17

2014/C 142/25

Kawża C-82/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte Suprema di Cassazione l-Italja) fis-17 ta’ Frar 2014 – Agenzia delle Entrate vs Nuova Invincibile

18

2014/C 142/26

Kawża C-83/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen săd Sofia-grad (il-Bulgarija) fis-17 ta’ Frar 2014 – CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD vs Komisia za zashtita ot diskriminatsia

18

2014/C 142/27

Kawża C-86/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Spanja) fit-18 ta’ Frar 2014 – Marta León Medialdea vs Ayuntamiento de Huetor Vega

20

2014/C 142/28

Kawża C-89/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte Suprema di Cassazione (l-Italja) fil-21 ta’ Frar 2014 – A2A SpA vs Agenzia delle Entrate

20

2014/C 142/29

Kawża C-92/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Judecătoria Câmpulung (ir-Rumanija) fil-25 ta’ Frar 2014 – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran vs SC Suport Colect SRL

21

2014/C 142/30

Kawża C-94/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kúria (l-Ungerija) fis-27 ta’ Frar 2014 – Flight Refund Ltd vs Deutsche Lufthansa AG

22

2014/C 142/31

Kawża C-96/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de grande instance de Nîmes (Franza) fit-28 ta’ Frar 2014 – Jean-Claude Van Hove vs CNP Assurance SA

23

2014/C 142/32

Kawża C-97/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-3 ta’ Marzu 2014 – SMK Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

23

2014/C 142/33

Kawża C-98/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék (l-Ungerija) fit-3 ta Marzu 2014 – Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. et vs Magyar Állam

24

2014/C 142/34

Kawża C-103/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vilniaus apygardos administracinis teismas (il-Litwanja) fl-4 ta’ Marzu 2014 – Jakutis u Kretingalės kooperatinė ŽŪB vs Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos u Lietuvos valstybė

26

2014/C 142/35

Kawża C-106/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fis-6 ta’ Marzu 2014 – FCD – Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB – Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison vs Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

28

2014/C 142/36

Kawża C-111/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fis-7 ta’ Marzu 2014 – “GST-Sarviz AG Germania” vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

28

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 142/37

Kawża T-46/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Marzu 2014 – Faci vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni  — Akkordji  — Suq Ewropew ta’ stabilizzaturi termiċi ESBO/esteri  — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE  — Iffissar tal-prezzijiet, tqassim tas-swieq kif ukoll ta’ klijenti u l-iskambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva  — Prova ta’ aspett wieħed tal-ksur  — Multi  — Ugwaljanza fit-trattament  — Amministrazzjoni tajba  — Terminu raġonevoli  — Proporzjonalità”)

30

2014/C 142/38

Kawża T-181/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Marzu 2014 – Reagens vs Il-Kummissjoni [“Aċċess għad-dokumenti  — Regolament (KE) Nru 1049/2001  — Dokumenti dwar it-talbiet ta’ teħid inkunsiderazzjoni ta’ assenza ta’ kapaċità kontributtiva ta’ ċerti impriżi fil-kuntest ta’ proċedura fil-qasam tal-akkordji  — Rifjut ta’ aċċess  — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ terz  — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-għanijiet tal-attivitajiet ta’ spezzjoni, ta’ investigazzjoni u ta’ verifika  — Interess pubbliku superjuri  — Obbligu li jitwettaq eżami konkret u individwali  — Aċċess parzjali”]

30

2014/C 142/39

Kawża T-306/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Marzu 2014 – Yusef vs Il-Kummissjoni “Politika barranija u ta’ sigurtà komuni  — Miżuri restrittivi meħuda kontra persuni u entitajiet marbuta ma’ Usama Bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban  — Regolament (KE) Nru 881/2002  — Iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi ta’ persuna wara l-inklużjoni tagħha f’lista stabbilita minn korp tan-Nazzjonijiet Uniti  — Kumitat tas-sanzjonijiet  — Inklużjoni sussegwenti fl-Anness I tar-Regolament Nru 881/2002  — Rifjut tal-Kummissjoni li tħassar din l-inklużjoni  — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni  — Drittijiet fundamentali  — Dritt għal smigħ, dritt għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv u dritt għar-rispett tal-proprjetà”

31

2014/C 142/40

Kawża T-539/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Marzu 2014 – Deutsche Bank vs UASI (Leistung aus Leidenschaft) (“Trade mark Komunitarja  — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Leistung aus Leidenschaft  — Trade mark li hija kkostitwita minn slogan ta’ reklamar — Raġunijiet assoluti għal rifjut  — Assenza ta’ karattru distintiv  — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009  — Ugwaljanza fit-trattament  — Obbligu ta’ motivazzjoni  — Provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali”)

32

2014/C 142/41

Kawża T-291/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Marzu 2014 – Deutsche Bank vs UASI (Passion to Perform) [“Trade mark Komunitarja  — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Unjoni Ewropea  — Trade mark verbali Passion to Perform  — Trade mark ikkostitwita minn slogan pubbliċitarju  — Raġunijiet assoluti għal rifjut  — Assenza ta’ karattru distintiv  — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009  — Ugwaljanza fit-trattament”]

33

2014/C 142/42

Kawżi magħquda T-534/12 u T-535/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2014 – Still vs UASI (Fleet Data Services) (“Trade mark Komunitarja  — Applikazzjonijiet għat-trade marks Komunitarji figurattivi Fleet Data Services u Truck Data Services  — Raġuni assoluta għal rifjut  — Karattru deskrittiv  — Assenza ta’ karattru distintiv  — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009  — Dritt għal smigħ  — It-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”)

33

2014/C 142/43

Kawża T-81/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Marzu 2014 – FTI Touristik vs UASI (BigXtra) [“Trade mark Komunitarja  — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BigXtra  — Raġuni assoluta għal rifjut  — Assenza ta’ karattru distintiv  — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

34

2014/C 142/44

Kawża T-46/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Marzu 2013 – Chrysamed Vertrieb vs UASI – Chrysal International (Chrysamed) (“Trade mark Komunitarja  — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni  — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni  — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

34

2014/C 142/45

Kawża T-198/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Frar 2014 – Imax vs UASI – Himax Technologies (IMAX) (“Trade mark Komunitarja  — Oppożizzjoni  — Irtirar tal-oppożizzjoni  — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

35

2014/C 142/46

Kawża T-62/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2014 – BR IP Holder vs UASI – Greyleg Investments (HOKEY POKEY)

35

2014/C 142/47

Kawża T-98/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2014 – Société Générale vs Il-Kummissjoni

36

2014/C 142/48

Kawża T-106/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2014 – Universal Utility International vs UASI (Greenworld)

37

2014/C 142/49

Kawża T-108/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2014 – Burazer et vs L-Unjoni Ewropea

37

2014/C 142/50

Kawża T-109/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2014 – Škugor et vs L-Unjoni Ewropea

38

2014/C 142/51

Kawża T-124/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2014 – Ir-Repubblika tal-Finlandja vs Il-Kummissjoni Ewropea

39

2014/C 142/52

Kawża T-125/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2014 – Gappol Marzena Porczyńska vs UASI – Gap (ITM) (GAPPol)

40

2014/C 142/53

Kawża T-134/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2014 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

40

2014/C 142/54

Kawża T-141/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2014 – SolarWorld et vs Il-Kunsill

41

2014/C 142/55

Kawża T-142/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2014 – SolarWorld et vs Il-Kunsill

42

2014/C 142/56

Kawża T-160/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2014 – Yingli Energy (China) et vs Il-Kunsill

43

2014/C 142/57

Kawża T-161/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2014 – Yingli Energy (iċ-Ċina) et vs Il-Kunsill

44

2014/C 142/58

Kawża T-166/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Marzu 2014 – PRS Mediterranean vs UASI – Reynolds Presto Products (NEOWEB)

45

2014/C 142/59

Kawża T-172/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Stahlwerk Bous vs Il-Kummissjoni

46

2014/C 142/60

Kawża T-173/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – WeserWind vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 142/61

Kawża T-174/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Dieckerhoff Guss vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 142/62

Kawża T-175/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Walter Hundhausen vs Il-Kummissjoni

48

2014/C 142/63

Kawża T-176/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Georgsmarienhütte vs Il-Kummissjoni

49

2014/C 142/64

Kawża T-177/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Harz Guss Zorge vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 142/65

Kawża T-178/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss vs Il-Kummissjoni

51

2014/C 142/66

Kawża T-179/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2014 – Schmiedewerke Gröditz vs Il-Kummissjoni

52

2014/C 142/67

Kawża T-183/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2014 – Schmiedag vs Il-Kummissjoni

53

2014/C 142/68

Kawża T-186/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Marzu 2014 – Atlantic Multipower Germany vs UASI – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

53

2014/C 142/69

Kawża T-522/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Frar 2014 – Alfa-Beta Vassilopoulos vs UASI Henkel (AB terra Leaf)

54

2014/C 142/70

Kawża T-142/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Frar 2014 – Jinko Solar et vs Il-Parlament et

54

2014/C 142/71

Kawża T-435/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Marzu 2014 – Triarii vs Il-Kummissjoni

55

2014/C 142/72

Kawża T-439/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Frar 2014 – Fard u Sarkandi vs Il-Kunsill

55

2014/C 142/73

Kawża T-466/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Frar 2014 – Hermann Trollius vs ECHA

55

2014/C 142/74

Kawża T-505/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2014 – Stichting Sona u Nao vs Il-Kummissjoni

55

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2014/C 142/75

Kawża F-8/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-26 ta’ Marzu 2014 – CP vs Il-Parlament (Servizz pubbliku  — Uffiċjal  — Kap ta’ unità  — Perijodu ta’ prova  — Nuqqas ta’ konferma fil-funzjonijiet ta’ kap ta’ diviżjoni  — Assenjazzjoni mill-ġdid f’funzjoni mhux amministrattiva  — Regoli interni tal-Parlament)

56

2014/C 142/76

Kawża F-32/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-27 ta’ Frar 2014 – Walton vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku  — Membru tal-Persunal temporanju  — Allowance għall-firda  — Riżenja kkonstatata b’sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej  — Determinazzjoni tad-data tar-riżenja  — Awtorità ta’ res judicata  — Deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ħatra li saru definittivi fl-assenza ta’ rikorsi kontenzjużi  — Nuqqas ta’ osservanza tal-proċedura amministrattiva minn qabel  — Inammissibbiltà manifesta)

56


MT

 

Top