Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 44, 2008. gada 20. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 44

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 20. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 143/2008 (2008. gada 12. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvas sadarbības pasākumu un informācijas apmaiņas ieviešanu saistībā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanas vietu, īpašajiem režīmiem un pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 144/2008 (2008. gada 19. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 145/2008 (2008. gada 19. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

9

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/8/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu

11

 

*

Padomes Direktīva 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī

23

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/138/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. decembris) par valsts atbalstu attiecībā uz kompensācijām saskaņā ar dekrētu par mēsliem (C 12/1999) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6777)

29

 

 

2008/139/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. septembris) par valsts atbalstu “Ieguldījumu veicināšana, lai racionalizētu vīnkopību kalnu nogāzēs Reinzemē-Pfalcā” (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4462)

31

 

 

2008/140/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. decembris) par valsts atbalstu, lai veicinātu ieguldījumus Maltacarrión, SA iesala darītavā Castilla y León (C 48/2005) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6897)

32

 

 

2008/141/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 25. septembris) par pasākumiem lietā C 47/2003 (iepriekš – NN 49/2003), ko Spānija īstenojusi par labu Izar (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4298)  (1)

33

 

 

2008/142/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 25. septembris) par valsts atbalstu C 32/2006 (ex N 179/2006), ko Polija sniegusi uzņēmumam Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4310)  (1)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top