EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 34, 2017. gada 2. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 34

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 2. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 520. plenārsesija 2016. gada 19. un 20. oktobrī

2017/C 34/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “ES budžeta izpilde un tās orientācija uz reāliem rezultātiem: pareizas finanšu pārvaldības priekšnoteikums” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2017/C 34/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Eiropas kontroles mehānisms tiesiskuma un pamattiesību jomā” (pašiniciatīvas atzinums)

8

2017/C 34/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumi – Jauna stratēģija attiecībā uz personām ar invaliditāti Eiropas Savienībā” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2017/C 34/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “KTI un PPP loma un ietekme uz programmas “Apvārsnis 2020” īstenošanu ar mērķi panākt ilgtspējīgas rūpniecības pārmaiņas” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2017/C 34/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Ķermeņa kopšanas, personīgās higiēnas un skaistumkopšanas produktu nozares stiprināšana Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

31

2017/C 34/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Kuģu demontāža un pārstrādājoša sabiedrība” (pašiniciatīvas atzinums)

38

2017/C 34/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Ražojošu patērētāju enerģija un enerģijas ražošanas kooperatīvi: iespējas un problēmas ES dalībvalstīs” (pašiniciatīvas atzinums)

44

2017/C 34/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Jūras enerģija: atjaunojamo energoresursu attīstīšana” (pašiniciatīvas atzinums)

53

2017/C 34/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Programma 2030. gadam: Eiropas Savienība, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē” (pašiniciatīvas atzinums)

58

2017/C 34/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšana” (izpētes atzinums)

66

2017/C 34/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Likvidēt šķēršļus ilgtspējīgai akvakultūrai Eiropā” (izpētes atzinums)

73

2017/C 34/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Jaunais elektroenerģijas tirgus modelis un tā iespējamā ietekme uz neaizsargātiem patērētājiem” (izpētes atzinums)

78


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 520. plenārsesija 2016. gada 19. un 20. oktobrī

2017/C 34/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas standarti XXI gadsimtam””(COM(2016) 358 final)

86

2017/C 34/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK”[COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā”[COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem”(COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD))

106

2017/C 34/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2015. gada ziņojums par konkurences politiku””(COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final)

110

2017/C 34/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā”[COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK”[COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”(COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS))

127

2017/C 34/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par uzņēmumu savstarpēju negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apgādes ķēdē”(COM(2016) 32 final)

130

2017/C 34/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija)”(COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD))

140

2017/C 34/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007”(COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD))

142

2017/C 34/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)”(COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Patvēruma aģentūru un par to, ka tiek atcelta Regula (ES) Nr. 439/2010”(COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)) – “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)”(COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD))

144

2017/C 34/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija””(COM(2016) 51 final)

151

2017/C 34/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu”(COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD))

157

2017/C 34/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem”(COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD))

162

2017/C 34/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem”(COM(2016) 369 final – 2016/0170 (COD))

167

2017/C 34/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām”(COM(2016) 370 final – 2016/171 (COD))

172

2017/C 34/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu (COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD))

176

2017/C 34/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām”(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

182


LV

 

Top