EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:184E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 184, 2010. gada 08. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.CE2010.184.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 184E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 8. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2009.—2010. GADA SESIJA
2009. gada 22.—24. aprīlis sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 252 E, 22.10.2009.
2009. gada 23. aprīļa pieņemtie teksti par 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu publicēti OV L 255, 26.9.2009.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa

2010/C 184E/01

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta budžeta izpildes kontroleEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) budžeta izpildes kontroli 2007. gadā (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Spriedumu efektīva izpilde Eiropas Savienībā – parādnieku īpašumu pārredzamībaEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par nolēmumu efektīvu izpildi Eiropas Savienībā – parādnieku īpašumu pārredzamība (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

2008. gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbībuEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par Lūgumrakstu komitejas apspriedēm 2008. parlamentārajā gadā (2008/2301 (INI))

12

2010/C 184E/04

Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbāEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar TurkmenistānuEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par pagaidu tirdzniecības nolīgumu ar Turkmenistānu

20

2010/C 184E/06

Kopēja imigrācijas politika Eiropai — principi, darbības un instrumentiEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par kopēju imigrācijas politiku Eiropai: principi, darbības un instrumenti (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Zaļā grāmata par TEN-T politikas nākotniEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par Zaļo grāmatu par TEN-T politikas nākotni (2008/2218(INI))

35

 

Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīļa

2010/C 184E/08

Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanuEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa rezolūcija par atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumiem cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu

41

2010/C 184E/09

Rīcības plāns attiecībā uz mobilitāti pilsētāEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa rezolūcija par rīcības plānu attiecībā uz mobilitāti pilsētā (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Automatizēto transporta sistēmu rīcības plānsEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa rezolūcija par automatizēto transporta sistēmu rīcības plānu (2008/2216(INI))

50

 

Piektdiena, 2009. gada 24. aprīļa

2010/C 184E/11

Sieviešu tiesības AfganistānāEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par sieviešu tiesībām Afganistānā

57

2010/C 184E/12

Atbalsts Sjerraleones Īpašajai tiesaiEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par atbalstu Sjerraleones Īpašajai tiesai

60

2010/C 184E/13

Ashraf nometnes iedzīvotāju humanitārā situācijaEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par Ashraf nometnes iedzīvotāju humanitāro situāciju

62

2010/C 184E/14

Kopienu finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2007. gada ziņojumsEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu — 2007. gada ziņojums (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Parlamentārā imunitāte PolijāEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par parlamentāro imunitāti Polijā (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Kopējās zivsaimniecības politikas pārvaldībaEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par kopējās zivsaimniecības politikas pārvaldību Eiropas Parlaments, reģionālās konsultatīvās padomes un pārējie iesaistītie dalībnieki (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Vidēja termiņa finansiāls palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēmEuropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par mehānisma izveidi vidēja termiņa finansiālai palīdzībai attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

79

2010/C 184E/18

NanomateriāliEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par nanomateriālus reglamentējošiem aspektiem (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Ikgadējās debates par sasniegumiem Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (ES Līguma 2. un 39. pants)Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par gadskārtējām debatēm attiecībā uz 2008. gadā panākto progresu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (AFSJ) jomā (Līguma par Eiropas Savienību 2. un 39. pants)

90

2010/C 184E/20

G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumiEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija Eiropas Parlamenta rezolūcija par G 20 augstākā līmeņa sanāksmi Londonā 2009. gada 2. aprīlī

94

2010/C 184E/21

Stabilitātes un labklājības nostiprināšana RietumbalkānosEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par stabilitātes un labklājības nostiprināšanu Rietumbalkānos (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situācija Bosnijā un HercegovināEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par situāciju Bosnijā un Hercegovinā

107

2010/C 184E/23

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvais protokolsEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvā protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā

111

2010/C 184E/24

Komisijas 25. gada pārskats par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2007. gads)Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija par Komisijas 25. gada pārskatu par Kopienas tiesību piemērošanas pārraudzību (2007. gads) (2008/2337(INI))

114

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Parlaments

2010/C 184E/25

Informācijas klasificēšana, jo īpaši ņemot vērā tautību un rasi, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomāEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa ieteikums Padomei par profilu veidošanu, jo īpaši pēc etniskās izcelsmes un rases, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotneEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa ieteikums Padomei par kodolieroču neizplatīšanu un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotni (2008/2324(INI))

127

 

ATZINUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa

2010/C 184E/27

Cīņa ar vardarbību pret sievietēmEiropas Parlamenta deklarācija par kampaņu “Saki NĒ vardarbībai pret sievietēm”

131


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa

2010/C 184E/28

Pieprasījums aizstāvēt Aldo Patriciello deputāta imunitāti un privilēģijasEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Aldo Patriciello imunitāti un privilēģijas (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Pieprasījums aizstāvēt Renato Brunettadeputāta imunitāti un privilēģijasEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Renato Brunettaimunitāti un privilēģijas (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Pieprasījums apspriest Antonio Di Pietro deputāta imunitāti un privilēģijasEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa lēmums par pieprasījumu apspriest Antonio Di Pietro imunitāti un privilēģijas (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Pieprasījums atcelt deputāta Hannes Swoboda imunitātiEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa lēmums par pieprasījumu atcelt Hannes Swoboda imunitāti (2009/2014(IMM))

137


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa

2010/C 184E/32

EK un Pakistānas nolīguma noslēgšana par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

EK pievienošanās ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 vienotiem noteikumiem kravas automobiļu apstiprināšanai ***Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 par kravas automobiļu apstiprināšanu attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa (COM(2008)0675 – 7240/2009 - C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (kodificēta redakcija) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Tirdzniecības režīms, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (kodificēta redakcija) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Sociālās drošības sistēmu koordinēšana ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu

142

2010/C 184E/37

Sociālās drošības sistēmu koordinēšana: īstenošanas regula ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka īstenošanas procedūru Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko nosaka īstenošanas procedūru Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu

143

2010/C 184E/38

Eiropas metroloģijas pētniecības un attīstības programma ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību Eiropas metroloģijas pētniecības programmā, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīļī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2009/EK par Kopienas līdzdalību Eiropas metroloģijas pētniecības un attīstības programmā, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis

144

2010/C 184E/39

Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pienākumiem tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

145

PIELIKUMS

161

2010/C 184E/40

Jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Eiropas tīkls amatpersonu drošības nodrošināšanai *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Nīderlandes Karalistes ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/956/JHA, ar kuru izveido Eiropas tīklu amatpersonu drošības nodrošināšanai (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmas *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2008 attiecībā uz kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmām (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protokols par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols) *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols) ((COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Budžeta grozījums Nr. 2/2009Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2009 projektu, III iedaļa – Komisija (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Budžeta grozījums Nr. 3/2009Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2009 projektu, III iedaļa - Komisija (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu

186

2010/C 184E/48

Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

187

2010/C 184E/49

Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu

188

2010/C 184E/50

Dabasgāzes iekšējais tirgus ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu

189

2010/C 184E/51

Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu

190

2010/C 184E/52

Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumi (ISA) ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2009/EK par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA)

191

2010/C 184E/53

Pesticīdu lietošanas mašīnas ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pesticīdu lietošanas mašīnām, un ar ko groza 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK ar ko Direktīvu 2006/42/EK groza attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām

192

PIELIKUMS

193

2010/C 184E/54

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221
Eiropas parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr…/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

194

I PIELIKUMS

204

II PIELIKUMS

206

III PIELIKUMS

211

IV PIELIKUMS

211

2010/C 184E/55

Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

212

2010/C 184E/56

Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos

213

2010/C 184E/57

Apdrošināšana un pārapdrošināšana - Maksātspēja II ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

215

2010/C 184E/58

Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes un Komisijas lēmuma priekšlikumu par Pagaidu nolīguma par tirdzniecību un ar to saistītajiem jautājumiem noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses (5144/1999 – COM(1998)0617 - C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Kopienas kodoldrošības sistēmas pamatstruktūra *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai (Euratom) par Kopienas kodoldrošības sistēmas pamatstruktūru izveidošanu (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Kopienas kontroles sistēmas izveide, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos pasākumus *Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos pasākumus (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīļa

2010/C 184E/62

Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006

260

2010/C 184E/63

Kopīgi noteikumi par autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK

261

2010/C 184E/64

Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum ***IIEiropas Parlamenta 2009.gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi kravas autopārvadājumu tirgum pieņemšanu (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum

262

2010/C 184E/65

Ēku energoefektivitāte ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…EK par ēku energoefektivitāti

264

I PIELIKUMS

286

II PIELIKUMS

288

III PIELIKUMS

289

IV PIELIKUMS

289

V PIELIKUMS

290

PIELIKUMS

290

2010/C 184E/66

Kredītvērtējuma aģentūras ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par kredītreitingu aģentūrām

292

2010/C 184E/67

Pasažietu tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

294

I PIELIKUMS

309

II PIELIKUMS

309

III PIELIKUMS

310

IV PIELIKUMS

311

2010/C 184E/68

Autobusu pasažieru tiesības ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

313

I PIELIKUMS

329

II PIELIKUMS

330

2010/C 184E/69

Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem

332

2010/C 184E/70

Inteliģentās transporta sistēmas autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem

339

I PIELIKUMS

348

II PIELIKUMS

349

III PIELIKUMS

352

2010/C 184E/71

Otrā Marco Polo programma Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II) ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem

354

PIELIKUMS

367

2010/C 184E/73

Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 23. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

369

2010/C 184E/74

Pacientu drošība *Eiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes ieteikumam par pacientu drošību, ieskaitot veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Eiropas pasākumi reto slimību jomā *Eiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes ieteikumam par Eiropas pasākumiem reto slimību jomā (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Piektdiena, 2009. gada 24. aprīļa

2010/C 184E/76

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām *Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvais protokols *Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Statistika par augu aizsardzības līdzekļiem ***IIEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 attiecībā uz statistiku par augu aizsardzības līdzekļiem

415

I PIELIKUMS

422

II PIELIKUMS

423

III PIELIKUMS

425

2010/C 184E/79

Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem

440

PIELIKUMS

440

2010/C 184E/80

Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus

441

I PIELIKUMS

472

II PIELIKUMS

474

III PIELIKUMS

476

IV PIELIKUMS

477

V PIELIKUMS

478

VI PIELIKUMS

481

2010/C 184E/81

Pārrobežu maksājumi Kopienā ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārrobežu maksājumiem Kopienā (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Elektroniskās naudas iestāžu darbība ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK un Direktīvu 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 2000/46/EK (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/…/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu

484

2010/C 184E/83

Veselības aizsardzības noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam ***IEiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110
Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 24. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula)

485

2010/C 184E/84

Vidēja termiņa finansiāls palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm *Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Tādu ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem *Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļā normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem *Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top