EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:130:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 130, 2013m. gegužė 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.130.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 130

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gegužės 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 441/2013, kuriuo iš dalies keičiami arba panaikinami tam tikri reglamentai dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

1

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 442/2013 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

15

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 443/2013 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

17

 

*

2013 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 444/2013 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

19

 

*

2013 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 445/2013 dėl leidimo naudoti selenometionino hidroksianalogą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (1)

21

 

 

2013 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 446/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

24

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/218/ES

 

*

2013 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama valstybėms narėms priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2505)

26

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, klaidų ištaisymas (OL L 30, 2009 1 31, p. 16)

60

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojams – 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top