EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:130:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 130, 15 май 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.130.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 130

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
15 май 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 441/2013 на Комисията от 7 май 2013 година за изменение или отмяна на някои регламенти относно класирането на стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 442/2013 на Комисията от 7 май 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2013 на Комисията от 7 май 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2013 на Комисията от 7 май 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 445/2013 на Комисията от 14 май 2013 година за разрешаване на хидроксианалог на селенометионин като фуражна добавка за всички видове животни (1)

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 446/2013 на Комисията от 14 май 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/218/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 6 май 2013 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2013) 2505)

26

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top