EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:130:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 130, 15 maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.130.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 130

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
15 maj 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 441/2013 av den 7 maj 2013 om ändring eller upphävande av vissa förordningar om klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 442/2013 av den 7 maj 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 443/2013 av den 7 maj 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 444/2013 av den 7 maj 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 445/2013 av den 14 maj 2013 om godkännande av hydroxianalogen av selenmetionin som fodertillsats för alla djurarter (1)

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 446/2013 av den 14 maj 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

BESLUT

 

 

2013/218/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 6 maj 2013 om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar [delgivet med nr C(2013) 2505]

26

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1662/2006 av den 6 november 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 320 av den 18.11.2006)

60

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top