Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:044:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 44, 2008m. vasaris 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 44

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. vasario 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. vasario 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 143/2008, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 nuostatas, susijusias su administracinio bendradarbiavimo įvedimu ir keitimusi informacija taikant taisykles, susijusias su paslaugų teikimo vieta, specialiomis schemomis ir pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo tvarka

1

 

 

2008 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 144/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2008 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 145/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

9

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/8/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su paslaugų teikimo vieta

11

 

*

2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/138/EB

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos kompensacijoms pagal dekretą dėl mėšlo (C 12/1999) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6777)

29

 

 

2008/139/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 21 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos skatinant investicijas į vynuogių auginimo Reinlande-Pfalce gerinimą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4462)

31

 

 

2008/140/EB

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos skirtos investicijoms į salyklo gamybą (Maltacarrión, SA) Kastilijoje ir Leone skatinti (C 48/2005) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6897)

32

 

 

2008/141/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių C 47/2003 (ex NN 49/2003), Ispanijos taikytų įmonei „Izar“ (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4298)  (1)

33

 

 

2008/142/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 32/2006 (ex N 179/2006), Lenkijos suteiktos bendrovei „Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA“ (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4310)  (1)

36

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendrųjų veiksmų 2008/124/EB dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO, klaidų ištaisymas (OL L 42, 2008 2 16)

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top