EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0576

2015 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/576, kuriuo 229-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

OJ L 96, 11.4.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/576/oj

11.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/576

2015 m. balandžio 10 d.

kuriuo 229-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 bei 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas;

(2)

2015 m. kovo 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną fizinį asmenį iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo. 2015 m. balandžio 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė įtraukti vieną fizinį asmenį į asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą;

(3)

todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiuo įrašu:

„Maulana Fazlullah (alias: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Kuza Bandai kaimas, Swat slėnis, Khyber Pakhtunkhawa provincija, Pakistanas. Adresas: Afganistano/Pakistano pasienio regionas. Kita informacija: Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) vadas nuo 2013 11 7. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2015 4 7.“

2)

Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Gimimo data: 1968 m. sausio 15 d. Gimimo vieta: Muharakas, Bahreinas. Pilietybė: Bahreino. Kita informacija: a) Bahreine gyvenantis Al-Qaida finansuotojas ir tarpininkas; b) 2008 m. sausio mėn. nuteistas Bahreino aukščiausiojo baudžiamojo teismo už terorizmo finansavimą, dalyvavimą teroristų mokymuose, pagalbą kitiems asmenims išvykti į teroristų mokymus užsienyje ir priklausymą teroristų organizacijai. Paleistas po teismo sprendimo ir pasibaigus bausmei; c) nustatyta buvimo vieta: Bahreinas (2008 m. gegužės mėn.).“


Top