EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0576

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/576, 10. aprill 2015 , millega muudetakse 229. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

OJ L 96, 11.4.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/576/oj

11.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/576,

10. aprill 2015,

millega muudetakse 229. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ning artikli 7a lõikeid 1 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

31. märtsil 2015 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada ühe füüsilise isiku nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. 7. aprillil 2015 kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee heaks ühe füüsilise isiku lisamise nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt ajakohastada.

(4)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. aprill 2015

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse direktor


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmine kanne:

„Maulana Fazlullah (teiste nimedega: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Sünnikuupäev: 1974. Sünnikoht: Kuza Bandai küla, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa provints, Pakistan. Aadress: Afghanistani/Pakistani piiriala. Muu teave: organisatsiooni Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) komandör alates 7.11.2013. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.4.2015.”

2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” alt jäetakse välja järgmine kanne:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (teiste nimedega a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Sünnikuupäev: 15.1.1968. Sünnikoht: Muharraq, Bahrein. Kodakondsus: Bahrein. Muu teave: a) Bahreinis asuv Al-Qaida rahastaja ja aktiivne toetaja; b) 2008. aasta jaanuaris mõistis Bahreini kriminaalkohus ta süüdi terrorismi rahastamises, terroristide väljaõppe saamises, teiste isikute sellistele reisidele kaasa aitamises, mille eesmärk on saada välismaal terroristide väljaõpet, ning terroristlikku organisatsiooni kuulumises. Vabastatud pärast kohtu otsust ja karistuse ärakandmist; c) asub Bahreinis (2008. aasta mai seisuga).”


Top