EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0576

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/576 на Комисията от 10 април 2015 година за изменение за 229-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

OJ L 96, 11.4.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/576/oj

11.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 96/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/576 НА КОМИСИЯТА

от 10 април 2015 година

за изменение за 229-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

На 31 март 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. На 7 април 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации одобри добавянето на едно физическо лице към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 април 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1)

В категорията „Физически лица“ се добавя следното вписване:

„Maulana Fazlullah (известен още като: a) Mullah Fazlullah, б) Fazal Hayat, в) Mullah Radio). Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: село Kuza Bandai, долина Swat, провинция Khyber Pakhtunkhawa, Пакистан. Адрес: пограничния район между Афганистан и Пакистан. Друга информация: командващ на Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) от 7.11.2013 г. Дата на посочването съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 7.4.2015 г.“

2)

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (известен още като: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; б) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; в) Abd al-Rahman Jaffir Ali; г) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; д) Abdulrahman Mohammad Jaffar; е) Ali Al-Khal; ж) Abu Muhammad Al-Khal). Дата на раждане: 15.1.1968 г. Място на раждане: Muharraq, Бахрейн. Гражданство: бахрейнско. Друга информация: а) базиран в Бахрейн финансист и посредник за дейностите на Ал Кайда; б) през януари 2008 г. е осъден от Върховния наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, за участие в обучение за терористи, за улесняване на пътуванията на други лица за участие в обучение за терористи в чужбина и за членство в терористична организация. Освободен с решение на съда и след излежаване на присъдата; в) намира се в Бахрейн (май 2008 г.).“


Top