EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0638

2013/638/ES: 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS) (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 5185)

OJ L 296, 7.11.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj

7.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2013 m. rugpjūčio 12 d.

dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS)

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 5185)

(2013/638/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

tam tikras valstybių narių skaičius įgyvendino arba ketina įgyvendinti laivų, kuriems netaikoma 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – laivai, kuriems netaikoma SOLAS) radijo ryšio įrenginių bendruosius saugumo principus ir taisykles;

(2)

radijo ryšio paslaugų suderinimas turėtų prisidėti prie saugesnės laivų, kuriems netaikoma SOLAS, laivybos, ypač avarijos atveju ir esant blogoms oro sąlygoms;

(3)

Jūrų saugumo komiteto (MSC) aplinkraščiu Nr. 803 dėl Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos (GMDSS) naudojimo laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) rezoliucija MSC.131 (75) valstybės raginamos taikyti rekomendacijas dėl GMDSS naudojimo laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir reikalauti įgyvendinti tam tikras priemones, susijusias su GMDSS radijo ryšio įrenginiais, naudotinais visuose laivuose;

(4)

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio taisyklės numato konkrečius dažnius, skirtus naudoti GMDSS. Visi radijo ryšio įrenginiai, veikiantys dažniais, skirtais naudoti avarijos atveju, turėtų būti pritaikyti veikti nustatytomis šių dažnių naudojimo sąlygomis, užtikrinant kad jie tiksliai veiks avarijos atveju;

(5)

būtina patikslinti, kad 2003 m. rugsėjo 4 d. Komisijos sprendimas 2004/71/EB dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, nepatenkančiuose į SOLAS taikymo sritį, ir skirti dalyvauti globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemoje (GMDSS) (2) taikomas visiems GMDSS įrenginiams, skirtiems naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS ir 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (3);

(6)

reikalavimai, kuriuos turi atitikti GMDSS įrenginiai, skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, turi būti nuosekliai įgyvendinami visose valstybėse narėse ir atitikti susijusias TJO rekomendacijas;

(7)

atsižvelgiant į pakeitimų, kuriuos būtina atlikti Sprendime 2004/71/EB, skaičių, dėl aiškumo tas sprendimas turėtų būti pakeistas;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Telekomunikacijų atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas visiems radijo ryšio įrenginiams, kuriems netaikoma Direktyva 96/98/EB, kurie skirti naudoti visuose laivuose, kuriems netaikoma 1974 m. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS), ir kurie yra skirti dalyvauti Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS), kaip numatyta SOLAS konvencijos IV skyriuje, juos naudojant vienoje iš šių tarnybų:

a)

jūrų judriojoje tarnyboje, kaip ji apibrėžta Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (TTS) radijo ryšio taisyklių 1.28 straipsnyje, arba

b)

palydovinėje jūrų judriojoje tarnyboje, kaip ji apibrėžta Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio taisyklių 1.29 straipsnyje.

2 straipsnis

Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB (4), radijo ryšio įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų užtikrintas tikslus jų veikimas jūros aplinkoje, įgyvendinti visi pagal atitinkamas Tarptautinės jūrų organizacijos nuostatas nustatyti GMDSS veiklos reikalavimai, taikytini laivams, kuriems netaikoma SOLAS, bei būtų užtikrinamas aiškus ir patikimas ryšys, kartu su analoginio ar skaitmeninio ryšio perdavimo dideliu tikslumu.

3 straipsnis

Sprendimas 2004/71/EB yra panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 12 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

(2)  OL L 16, 2004 1 23, p. 54.

(3)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25.

(4)  OL L 163, 2009 6 25, p. 1.


Top