Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:296:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 296, 7. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.296.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 296

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
7. november 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1101/2013, 6. november 2013, millega antakse luba Enterococcus faecium DSM 7134-st ja Lactobacillus rhamnosus DSM 7133-st saadud valmistise kasutamiseks tarbevasikate söödalisandina ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1288/2004 (loa omanik Lactosan GmbH & CoKG) (1)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1102/2013, 6. november 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1044/2012 erandi kohta määrusest (EMÜ) nr 2454/93 seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kohaldatavate päritolureeglitega, et võtta arvesse Guatemala eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1103/2013, 6. november 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 seoses kolmandate riikide julgestusstandardite samaväärseks tunnistamisega (1)

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1104/2013, 6. november 2013, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [„Basterdsuiker”/„Basterdsuicker”/„Basterdsuijcker”/„Basterdsuijker”/„Basterd”/„Bastardsuiker”/„Bastardsuicker”/„Bastardsuijcker”/„Bastardsuijker”/„Bastard”/„Bastert”/„Bastertsuiker” (GTT)]

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1105/2013, 6. november 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/51/Euratom, 22. oktoober 2013, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees sisalduvate radioaktiivsete ainete eest

12

 

 

OTSUSED

 

 

2013/638/EL

 

*

Komisjoni otsus, 12. august 2013, oluliste nõuete kohta seoses merelaevade raadioseadmetega, mis on ette nähtud paigaldamiseks SOLASega hõlmamata laevadele ja kavandatud osalema ülemaailmses merehäda- ja ohutuse süsteemis (GMDSS) (teatavaks tehtud numbri C(2013) 5185 all)

22

 

 

2013/639/EL

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2013, millega lõpetatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest üle 406,4 mm läbimõõduga õmblusteta torude importi käsitlev dumpinguvastase menetlus

24

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 522/12/COL, 19. detsember 2012, millega muudetakse kaheksakümne seitsmendat korda riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, lisades uue peatüki riigiabimeetmete kohta kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis pärast 2012. aastat

25

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 309/13/COL, 16. juuli 2013, milles käsitletakse Norra poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/13/EL (audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)) artikli 14 alusel võetavate meetmete kooskõla EMP õigusega

51

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 25. juuni 2012. aasta rakendusmääruse (EL) nr 543/2012 (millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 1) parandus (ELT L 165, 26.6.2012)

56

 

*

Nõukogu 25. juuni 2012. aasta rakendusotsuse 2012/334/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) parandus (ELT L 165, 26.6.2012)

56

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top