Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:296:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 296, 7. marraskuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.296.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 296

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
7. marraskuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, organismeja Enterococcus faecium DSM 7134 ja Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 sisältävän valmisteen hyväksymisestä kasvatusvasikoiden rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1288/2004 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Lactosan GmbH & Co KG) (1)

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1102/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävistä asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetuista alkuperäsäännöistä poikkeamisesta Guatemalan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen unioniin vietävien kalastustuotteiden osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1044/2012 muuttamisesta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1103/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansien maiden turvavaatimusten vastaavuuden tunnustamisesta (1)

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1104/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin [”Basterdsuiker” / ”Basterdsuicker” / ”Basterdsuijcker” / ”Basterdsuijker” / ”Basterd” / ”Bastardsuiker” / ”Bastardsuicker” / ”Bastardsuijcker” / ”Bastardsuijker” / ”Bastard” / ”Bastert” / ”Bastertsuiker” (APT)]

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1105/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/51/Euratom, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, väestön terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta koskevista vaatimuksista

12

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/638/EU

 

*

Komission päätös, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, olennaisista vaatimuksista, jotka liittyvät SOLAS-sopimuksen ulkopuolelle jääviin merialuksiin asennettavaksi tarkoitettuihin radiolaitteisiin, joiden tarkoituksena on osallistua merenkulun maailmanlaajuiseen hätä- ja turvallisuusjärjestelmään (GMDSS) (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 5185)

22

 

 

2013/639/EU

 

*

Komission päätös, annettu 6 päivänä marraskuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien, joiden ulkoläpimitta on suurempi kuin 406,4 mm, tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

24

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 522/12/KOL, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 87. kerran sisällyttämällä niihin valtiontukea koskeva uusi luku osana Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää vuoden 2012 jälkeen

25

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 309/13/KOL, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2013, Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) 14 artiklan nojalla Norjassa toteutettavien toimenpiteiden yhteensopivuus ETA:n lainsäädännön kanssa

51

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 543/2012, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 753/2011 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta (EUVL L 165, 26.6.2012)

56

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2012/334/YUTP, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta (EUVL L 165, 26.6.2012)

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top