Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:296:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 296, 7. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.296.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 296

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
7. november 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2013 af 6. november 2013 om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som tilsætningsstof til foder til kalve til opdræt og om ændring af forordning (EF) nr. 1288/2004 (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & CoKG) (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1102/2013 af 6. november 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1044/2012 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Guatemala, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1103/2013 af 6. november 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår anerkendelse af sikkerhedsnormer i tredjelande som tilsvarende (1)

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1104/2013 af 6. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (»Basterdsuiker«/»Basterdsuicker«/»Basterdsuijcker«/»Basterdsuijker«/»Basterd« / »Bastardsuiker«/»Bastardsuicker«/»Bastardsuijcker«/»Bastardsuijker«/»Bastard«/»Bastert«/»Bastertsuiker« (GTS))

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1105/2013 af 6. november 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand

12

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/638/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. august 2013 om væsentlige krav til radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (meddelt under nummer C(2013) 5185)

22

 

 

2013/639/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. november 2013 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse sømløse rør af jern eller stål, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina

24

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 522/12/KOL af 19. december 2012 om 87. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtteforanstaltninger som led i ordningen for handel med kvoter for drivshusgasemissioner efter 2012

25

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 309/13/KOL af 16. juli 2013 om EØS-lovgivningens forenelighed med foranstaltninger truffet af Norge i henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

51

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2012 af 25. juni 2012 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (EUT L 165 af 26.6.2012)

56

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/334/FUSP af 25. juni 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (EUT L 165 af 26.6.2012)

56

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top