EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės

Keleiviai, įskaitant neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis, keliaujantys miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais, turi tas pačias teises visoje Europos Sąjungoje (ES). Šios teisės, įskaitant teisę gauti informaciją arba kompensaciją vėlavimo arba atšaukimo atveju, papildo panašias teises, skirtas jūrų ir vidaus vandenų, oro ir geležinkelių transporto keleiviams.

DOKUMENTAS

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

SANTRAUKA

Keleiviai, įskaitant neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis, keliaujantys miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais, turi tas pačias teises visoje Europos Sąjungoje (ES). Šios teisės, įskaitant teisę gauti informaciją arba kompensaciją vėlavimo arba atšaukimo atveju, papildo panašias teises, skirtas jūrų ir vidaus vandenų, oro ir geležinkelių transporto keleiviams.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės miesto ir tolimojo susisiekimo autobusams dėl reguliarių paslaugų* keleiviams, keliaujantiems ES, kai atstumas yra ne mažesnis kaip 250 km. Kai kurios nuostatos taikomos visoms paslaugoms, įskaitant keliones, kai atstumas mažesnis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paslaugų atveju, kai atstumas yra ne mažesnis kaip 250 km, reglamentu numatoma:

 • jei kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju išvykimas atšaukiamas arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 90 minučių, teikiama reikiama pagalba, pvz. užkandžiai, patiekalai, ne daugiau kaip dvi nakvynės viešbutyje;
 • jei paslauga atšaukta arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 120 minučių, taip pat tuo atveju, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, keleiviui garantuojama vykimas kitu maršrutu ir sumokėtos sumos grąžinimas;
 • jei iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 120 minučių arba išvykimas atšaukiamas, tačiau vežėjas nepasiūlo keleiviui vykimo kitu maršrutu arba sumokėtos sumos grąžinimo, išmokama kompensacija, siekianti 50 % bilieto kainos;
 • jei paslauga atšaukta arba vėluojama išvykti, apie tai turi būti teikiama informacija,
 • turi būti užtikrinama keleivių apsauga kelių eismo įvykio metu sukelto sužalojimo, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo atveju ir (arba) kompensacija mirties atveju;
 • speciali nemokama pagalba turi būti teikiama neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims tiek stotyse, tiek autobusuose, ir, jei reikia, lydintys asmenys turi būti vežami nemokamai.

Be to, paslaugų atveju, kai atstumas yra mažesnis kaip 250 km, reglamentu numatoma:

 • keleivių nediskriminavimas dėl pilietybės, kainų ir sutarties sąlygų atžvilgiu;
 • neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų nediskriminavimas, taip pat piniginė kompensacija jų judėjimo įrangos dingimo arba sugadinimo dėl kelių eismo įvykio atveju;
 • būtiniausios taisyklės dėl informacijos apie kelionę visiems keleiviams prieš kelionę ir jos metu, taip pat bendroji informacija stotyse ir internete apie jų teises;
 • vežėjų nustatyta ir visiems keleiviams taikoma skundų nagrinėjimo tvarka;
 • nepriklausomos nacionalinės institucijos kiekvienoje ES šalyje turinčios įgaliojimą vykdyti šį reglamentą ir, jei reikia, skirti baudas.

Šiuo reglamentu taikomos išimtys reguliarioms vidaus paslaugoms ir reguliarioms paslaugoms, kai didelė jų dalis teikiama už ES ribų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. kovo 1 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis apie miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teises.

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Reguliarios paslaugos - įprastos paslaugos, kurios teikiamos vežant miesto arba tolimojo susisiekimo autobusais keleivius nustatytais maršrutais, juos įlaipinant ir išlaipinant iš anksto numatytose stotelėse.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 181/2011

2011 3 20

-

OL L 55, 2011 2 28, p. 1-12

paskutinis atnaujinimas 02.06.2020

Top