EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bussisõitjate õigused

Bussisõitjate õigused

Bussisõitjatel, sh puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel, on samad õigused kõikjal, kus nad Euroopa Liidus (EL) bussiga reisivad. Need õigused, sh õigus saada teavet või hüvitist hilinemise või tühistamise puhul, kehtestati lisaks sarnastele mere- ja sisevee-, lennu- ja raudteetranspordi kasutajate õigustele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

KOKKUVÕTE

Bussisõitjatel, sh puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel, on samad õigused kõikjal, kus nad Euroopa Liidus (EL) bussiga reisivad. Need õigused, sh õigus saada teavet või hüvitist hilinemise või tühistamise puhul, kehtestati lisaks sarnastele mere- ja sisevee-, lennu- ja raudteetranspordi kasutajate õigustele.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Kõnealuse määrusega sätestatakse eeskirjad liinivedusid* kasutavate bussisõitjate suhtes, kui reisi pikkus ELis on 250 kilomeetrit või rohkem. Osalt kohaldatakse selle määruse sätteid kõigile bussiveoteenustele, sh lühematele liinivedudele.

PÕHIPUNKTID

Pikamaavedude (st üle 250 km) kohta sätestab määrus järgmist:

 • kui reisi kestus on üle kolme tunni ning see tühistatakse või kui väljumine hilineb rohkem kui 90 minutit, pakutakse sõitjatele piisavat abi, nt suupisteid, einet ja hotelli või muud majutusvõimalust kuni kaheks ööks;
 • kui on tegemist ülebroneerimisega, reis tühistatakse või selle väljumine hilineb sõiduplaani järgselt rohkem kui 120 minutit, on sõitjatel õigus marsruuti muuta või saada piletihinna hüvitist;
 • kui reis tühistatakse või selle väljumine hilineb sõiduplaani järgselt rohkem kui 120 minutit ja vedaja ei paku sõitjale võimalust marsruuti muuta või saada piletihinna hüvitist, on sõitjal õigus saada hüvitist kuni 50% ulatuses pileti hinnast;
 • veoteenuse tühistamise või väljumise hilinemise korral peab sellest teavitama;
 • sõitjate kaitse tagamiseks makstakse bussiveoteenuse kasutamisel toimunud õnnetuse käigus põhjustatud surma või vigastuse või pagasi kaotsimineku või kahjustamise korral hüvitist;
 • puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele tuleb bussijaamades ja bussides osutada tasuta vajalikku abi ning vajadusel veetakse saatvat isikut tasuta.

Lisaks sätestab määrus alla 250 km reiside kohta järgmist:

 • sõitjate mittediskrimineerimine kodakondsuse alusel hindade või veotingimuste osas;
 • puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineerimine ja liikumisabivahendi kaotsimineku või kahjustamise hüvitamine õnnetuse korral;
 • kõigile sõitjatele antav minimaalne teave reisi kohta nii enne reisi kui ka reisi ajal ning samuti üldine teave sõitjate õiguste kohta bussijaamades ja internetis;
 • vedajate kehtestatav kaebuste käsitlemise mehhanism, mida saavad kasutada kõik sõitjad;
 • igas ELi riigis määratakse sõltumatu riiklik asutus, kes vastutab käesoleva määruse jõustamise eest ja vajadusel kohaldab karistusi.

Käesolevas määruses nähakse ette võimalus kehtestada erandid riigisisestele ja sellistele liinivedudele, millest oluline osa toimub väljaspool ELi.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. märtsist 2013.

TAUST

Bussisõitjate õigusi käsitlev Euroopa Komisjoni veebileht

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIMÕISTED

* Liiniveod: sõitjate bussivedu kindlaksmääratud marsruudil, kusjuures sõitjad sisenevad ja väljuvad varem kindlaksmääratud peatustes.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 181/2011

20.3.2011

-

ELT L 55, 28.2.2011, lk 1-12

Viimati muudetud: 02.06.2020

Top