EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul

Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul

Pasagerii, inclusiv cei cu handicap sau cu mobilitate redusă, care călătoresc cu autobuzul și autocarul beneficiază de aceleași drepturi indiferent unde călătoresc în Uniunea Europeană (UE). Aceste drepturi, inclusiv dreptul la informare sau la despăgubiri în caz de întârziere sau anulare, completează drepturile similare pentru pasagerii care călătoresc pe căile maritime și navigabile interioare, aeriene și feroviare.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

SINTEZĂ

Pasagerii, inclusiv cei cu handicap sau cu mobilitate redusă, care călătoresc cu autobuzul și autocarul beneficiază de aceleași drepturi indiferent unde călătoresc în Uniunea Europeană (UE). Aceste drepturi, inclusiv dreptul la informare sau la despăgubiri în caz de întârziere sau anulare, completează drepturile similare pentru pasagerii care călătoresc pe căile maritime și navigabile interioare, aeriene și feroviare.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru transportul cu autobuzul și autocarul în ceea ce privește serviciile regulate* pentru pasagerii care călătoresc pe teritoriul UE pe distanțe de cel puțin 250 de km. Unele prevederi ale actului se aplică tuturor serviciilor, inclusiv celor pentru o distanță mai scurtă.

ASPECTE-CHEIE

În ceea ce privește serviciile pe distanțe lungi, adică de peste 250 de km, regulamentul prevede:

 • asistență adecvată, de exemplu gustări, mâncare, până la două nopți de cazare la hotel, în situații de anulare sau după o întârziere mai mare de 90 de minute în cazul unei călătorii de mai mult de trei ore;
 • garantarea rambursării sau a redirecționării în situații de suprarezervare sau în caz de anulare sau în urma unei întârzieri de peste 120 de minute față de ora de plecare estimată;
 • despăgubiri de 50 % din prețul biletului în urma unei întârzieri de peste 120 de minute față de ora de plecare estimată, în cazul anulării unei călătorii și dacă transportatorul nu reușește să îi ofere pasagerului posibilitatea de redirecționare sau de rambursare;
 • informarea în cazul anulării serviciului sau al întârzierii plecării;
 • protecția pasagerilor în caz de vătămare corporală, pierdere sau deteriorare ca urmare a unui accident rutier și/sau despăgubiri în caz de deces;
 • asistență specifică gratuită pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă atât în terminale, cât și la bord și, dacă este necesar, transport gratuit pentru însoțitori.

În plus, pentru distanțe mai mici de 250 de km, regulamentul prevede:

 • nediscriminarea pe bază de naționalitate, în ceea ce privește prețurile și condițiile contractuale pentru pasageri;
 • tratament nediscriminatoriu al persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă, precum și despăgubiri financiare pentru pierderea sau deteriorarea echipamentelor de mobilitate ale acestora în caz de accident;
 • norme minime privind informațiile despre călătorie pentru toți pasagerii înaintea și pe durata călătoriei, precum și informațiile generale cu privire la drepturile lor, oferite atât în terminale, cât și online;
 • un mecanism pentru soluționarea plângerilor pus la punct de către transportatori și disponibil tuturor pasagerilor;
 • organisme naționale independente în fiecare țară a UE, însărcinate cu aplicarea regulamentului și, dacă este cazul, cu impunerea sancțiunilor.

Regulamentul prevede opțiunea de a aplica derogări pentru serviciile regulate naționale și pentru serviciile regulate din care o parte semnificativă se desfășoară în afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

De la 1 martie 2013.

CONTEXT

Site-ul Comisiei Europene privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

TERMENI-CHEIE

*servicii regulate: servicii obișnuite pentru transportul de pasageri cu autobuzul și autocarul pe trasee stabilite, cu puncte de îmbarcare/debarcare prestabilite.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 181/2011

20.3.2011

-

JO L 55, 28.2.2011, pp. 1-12

Data ultimei actualizări: 02.06.2020

Top