EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Darbuotojų sauga: krovinių krovimas rankomis

Darbuotojų sauga: krovinių krovimas rankomis

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad darbuotojai Europos Sąjungoje būtų apsaugoti nuo pavojų, susijusių su krovinių krovimu rankomis*.

DOKUMENTAS

1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira direktyva, kaip numatyta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

SANTRAUKA

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad darbuotojai Europos Sąjungoje būtų apsaugoti nuo pavojų, susijusių su krovinių krovimu rankomis*.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi sveikatos ir saugos reikalavimai, taikomi krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus darbuotojui susižeisti nugarą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbdaviai turėtų daryti viską, kad išvengtų poreikio iškrauti krovinius rankomis.

Jei neįmanoma išvengti iškrovimo rankomis, darbdaviai turi pakeisti darbų organizavimo būdą arba suteikti darbuotojams priemonių, kurios padėtų sumažinti pavojų:

 • organizuodami darbo vietas taip, kad darbą būtų galima atlikti kaip įmanoma saugiau;
 • vertindami, jei įmanoma iš anksto, darbo pobūdžio lemiamas sveikatos bei saugos sąlygas, ypač apkrovos charakteristikas;
 • išvengdami arba sumažindami pavojų darbuotojams susižeisti nugarą, darydami viską, kas įmanoma, atsižvelgiant į darbo aplinką ir veiklą;
 • užtikrindami, kad darbuotojai būtų informuoti apie svorį ir svorio pasiskirstymą;
 • užtikrindami tinkamą darbuotojų mokymą, konsultavimą ir dalyvavimą aiškinant apie darbą su kroviniais ir galimą riziką.

Pavojus susižeisti nugarą kyla, jei krovinys yra:

 • pernelyg sunkus ar pernelyg didelis;
 • griozdiškas ar nepatogus paimti;
 • nestabilus arba jo turinys gali judėti;
 • padėtas taip, kad juo reikia manipuliuoti per atstumą nuo liemens, liemenį lenkti arba sukti;
 • savaime gali sukelti sužeidimą, ypač jei yra susidūrimas.

Naudojant fizinę jėgą galima susižeisti, jei:

 • dirbama pernelyg energingai;
 • atliekami tik sukamieji liemens judesiai;
 • krovinys gali netikėtai pajudėti;
 • dirbama esant nestabiliai kūno laikysenai.

Darbo aplinka gali padidinti riziką, jei:

 • nėra pakankamai erdvės darbui atlikti;
 • grindys yra nelygios, nestabilios arba slidžios;
 • sąlygos nėra tinkamos kroviniams krauti, nes nesaugus aukštis ir netinkama darbuotojų kūno padėtis;
 • netinkama temperatūra, drėgmė ir ventiliacija.

Darbas gali kelti pavojų, jei:

 • jis atliekamas naudojant didelę fizinę jėgą, ypač stuburo srityje;
 • nepakankamai pailsi kūnas ar nepakanka poilsio pertraukų;
 • pernelyg ilgi kėlimo, nuleidimo ar nešimo atstumai;
 • darbuotojas negali pakeisti procese numatyto darbo tempo.

Darbuotojui gali grėsti pavojus, jei jis:

 • šių darbų fiziškai negali atlikti;
 • dėvi netinkamą aprangą;
 • neturi reikiamų ar tinkamų žinių arba yra neapmokytas.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

Šioje direktyvoje *krovinių krovimas rankomis - bet koks krovinių gabenimas ar nešimas, įskaitant kėlimą, leidimą žemyn, stūmimą, traukimą, nešimą ar judinimą, kuris kelia pavojų darbuotojams susižeisti nugarą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1990 m. birželio 12 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 90/269/EEB

1990 6 12

1992 12 31

OL L 156, 1990 6 21, p. 9-13

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21-24

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015

Top