EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siguranța la locul de muncă - manipularea manuală a încărcăturilor

Siguranța la locul de muncă — manipularea manuală a încărcăturilor

Obiectivul acestei directive este de a garanta protejarea lucrătorilor din Uniunea Europeană (UE) împotriva riscurilor pe care le presupune manipularea manuală a încărcăturilor*.

ACT

90/269/CEE: Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

SINTEZĂ

Obiectivul acestei directive este de a garanta protejarea lucrătorilor din Uniunea Europeană (UE) împotriva riscurilor pe care le presupune manipularea manuală a încărcăturilor*.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește cerințe minime de protecție pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special riscuri de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.

ASPECTE-CHEIE

Angajatorii ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători.

În cazul în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale, angajatorul va modifica organizarea activității sau le va asigura lucrătorilor mijloacele pentru a reduce riscul:

 • organizând posturile de lucru pentru ca manipularea să fie cât mai sigură posibil;
 • evaluând, dacă este posibil, în prealabil condițiile de securitate și de sănătate pentru tipul de lucrare, în special caracteristicile încărcăturilor;
 • evitând sau reducând riscurile, în special cele de producere a unor afecțiuni dorso-lombare, prin adoptarea tuturor măsurilor posibile, ținând cont de mediul de lucru și de activitate;
 • asigurându-se că lucrătorii dețin informații privind greutatea și distribuția greutății încărcăturii; și
 • asigurând formarea adecvată, consultarea și participarea lucrătorilor în legătură cu manipularea încărcăturilor și cu riscurile potențiale.

Există riscul producerii unei afecțiuni dorso-lombare dacă încărcătura:

 • este prea grea sau prea mare;
 • este greu de mânuit sau de prins;
 • se află în echilibru instabil sau conținutul se poate deplasa;
 • se află într-o poziție care necesită manipularea la distanță de trunchi sau prin răsucirea sau deplasarea trunchiului; sau
 • prezintă o posibilitate inerentă de a produce vătămări, în special în cazul unei coliziuni.

Efortul fizic poate prezenta risc de accidentare dacă:

 • este prea puternic;
 • poate fi realizat doar printr-o răsucire a trunchiului;
 • poate să ducă la o deplasare bruscă a încărcăturii; sau
 • este realizat atunci când corpul se află într-o poziție instabilă.

Mediul de lucru poate să sporească riscul dacă:

 • nu există spațiu suficient pentru desfășurarea activității;
 • există variații la nivelul solului sau solul este instabil, denivelat sau alunecos;
 • condițiile împiedică manipularea încărcăturilor la o înălțime sigură sau într-o poziție bună a corpului; sau
 • temperatura, umiditatea sau ventilația este necorespunzătoare.

Activitatea poate prezenta un risc dacă impune:

 • efort fizic excesiv, care implică în special coloana vertebrală;
 • o perioadă insuficientă de odihnă fizică sau recuperare;
 • distanțe excesive de ridicare, coborâre sau transport; sau
 • un ritm al muncii impus de un proces care nu poate fi modificat de către lucrător.

Lucrătorul poate fi supus riscului dacă acesta:

 • nu este potrivit din punct de vedere fizic să execute sarcina în discuție;
 • poartă îmbrăcăminte necorespunzătoare; sau
 • nu are cunoștințele sau instruirea corespunzătoare.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Manipularea manuală a încărcăturilor: în sensul acestei directive, orice tip de transport sau susținere a unei încărcături, inclusiv ridicarea, așezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei încărcături, care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 12 iunie 1990.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 90/269/CEE

12.6.1990

31.12.1992

JO L 156, 21.6.1990, pp. 9-13

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L 165, 27.6.2007, pp. 21-24

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top