EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:340:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 340, 2008. december 19.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 340

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1286/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 193/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról és a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 192/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1287/2008/EK rendelete (2008. december 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 1288/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 

*

A Bizottság 1289/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókkal és a reklámokkal kapcsolatos elemek tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 1290/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Lactobacillus rhamnosust (CNCM-I-3698) és Lactobacillus farciminist (CNCM-I-3699) tartalmazó készítmény (Sorbiflore) takarmányadalékként való engedélyezéséről (1)

20

 

*

A Bizottság 1291/2008/EK rendelete (2008. december 18.) egyes harmadik országokban a szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról és egyes harmadik országokban a madárinfluenza-felügyeleti programok felsorolásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

22

 

*

A Bizottság 1292/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol és Ecobiol plus) takarmányadalékként való engedélyezéséről (1)

36

 

*

A Bizottság 1293/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 és Levucell SC10 ME) takarmányadalékként való engedélyezéséről (1)

38

 

*

A Bizottság 1294/2008/EK rendelete (2008. december 18.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (1)

41

 

*

A Bizottság 1295/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a komló harmadik országokból történő behozataláról (kodifikált változat)

45

 

*

A Bizottság 1296/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Spanyolországba történő kukorica- és cirokbehozatal és a Portugáliába történő kukoricabehozatal vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

57

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/123/EK irányelve (2008. december 18.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és VII. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

71

 

*

A Bizottság 2008/124/EK irányelve (2008. december 18.) a meghatározott takarmány-, olaj- és rostnövényfajok vetőmag-forgalmazásának a hivatalosan „elit vetőmag” vagy „minősített vetőmag” minősítést kapott vetőmagra való korlátozásáról (kodifikált változat) (1)

73

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1297/2008/EK határozata (2008. december 16.) az európai vállalkozási és kereskedelmi statisztikák modernizálásának (MEETS) programjáról (1)

76

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2008/EK határozata (2008. december 16.) a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program létrehozásáról (1)

83

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/960/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 8.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2008) 7820. számú dokumentummal történt)

99

 

 

2008/961/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 12.) egyes harmadik országok nemzeti számviteli standardjainak és egyes nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésére való alkalmazásáról (az értesítés a C(2008) 8218. számú dokumentummal történt)  (1)

112

 

 

2008/962/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a 2001/405/EK, a 2002/255/EK, a 2002/371/EK, a 2002/740/EK, a 2002/741/EK, a 2005/341/EK és a 2005/343/EK határozatoknak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8442. számú dokumentummal történt)  (1)

115

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top