EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Službeni list Europske unije, C 103, 18. ožujka 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 103

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
18. ožujka 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 103/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

Sud

2019/C 103/02

Odluka Suda od 12. veljače 2019. o službenim blagdanima i sudskim praznicima

2

2019/C 103/03

Raspoređivanje potpredsjednice u vijeće od pet sudaca

4

2019/C 103/04

Raspoređivanje potpredsjednice i predsjednikâ vijeća od pet sudaca u vijeća od tri suca

4

 

Opći sud

2019/C 103/05

Odluka Općeg suda od 27. veljače 2019. o sudskim praznicima

5


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2019/C 103/06

Predmet C-221/18 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 13. prosinca 2018. – Électricité de France (EDF) protiv Europske komisije, Francuske Republike (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Državne potpore — Prva odluka Europske komisije — Mjera državne potpore koja je nespojiva s unutarnjim tržištem — Poništenje Općeg suda Europske unije — Potvrda Suda Europske unije — Druga Komisijina odluka — Mjera državne potpore koja je nespojiva s unutarnjim tržištem — Odbijanje tužbe za poništenje — Članak 266. UFEU-a — Povreda pravomoćnosti prve presude Općeg suda — Iskrivljavanje dokaza — Nepoštovanje Komisijine obveze provođenja detaljne i nepristrane istrage koje je počinio Opći sud — Nedostatak u obrazloženju — Kvalifikacija mjere — Nova ili postojeća potpora)

6

2019/C 103/07

Predmet C-561/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Solvay Chemicals GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland

6

2019/C 103/08

Predmet C-674/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2018. uputio Bundesarbeitsgerichts (Njemačka) – EM protiv TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Predmet C-675/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2018. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – FL protiv TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Predmet C-719/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Vivendi SA protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Predmet C-760/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2018. uputio Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčka) – M.V. i dr. protiv Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou”

12

2019/C 103/12

Predmet C-827/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. prosinca 2018. uputio Amtsgericht Kamenz (Njemačka) – MC protiv ND

13

2019/C 103/13

Predmet C-17/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2019. uputio Cour de cassation (Francuska) – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Predmet C-19/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. siječnja 2019. uputio Cour de cassation (Belgija) – État belge protiv Pantochim SA, u stečaju

15

2019/C 103/15

Predmet C-29/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. siječnja 2019. uputio Bundessozialgericht (Njemačka) – ZP protiv Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Predmet C-30/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2019. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Diskrimineringsombudsmannen protiv Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Predmet C-35/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. siječnja 2019. uputio Tribunal de première instance de Liège (Belgija) – BU protiv Belgijske Države

17

2019/C 103/18

Predmet C-46/19 P: Žalba koju je 25. siječnja 2019. podnijelo Vijeće Europske unije protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 15. studenoga 2018. u predmetu T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) protiv Vijeća

17

2019/C 103/19

Predmet C-69/19 P: Žalba koju je 29. siječnja 2019. podnio Credito Fondiario SpA protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 19. studenoga 2018. u predmetu T-661/16, Credito Fondiario protiv SRB-a

18

2019/C 103/20

Predmet C-157/17: Rješenje predsjednika Suda od 12. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X protiv Staatssecretaris van Financiën, uz sudjelovanje: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Predmet C-76/18: Rješenje predsjednika Suda od 11. prosinca 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije, koju podupire Francuska Republika

20

2019/C 103/22

Predmet C-77/18: Rješenje predsjednika Suda od 11. prosinca 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije, koju podupire: Francuska Republika

20

2019/C 103/23

Predmet C-79/18: Rješenje predsjednika Suda od 11. prosinca 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije, koju podupire: Francuska Republika

21

2019/C 103/24

Predmet C-206/18: Rješenje predsjednika Suda od 11. prosinca 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske, koju podupiru: Kraljevina Belgija, Francuska Republika

21

2019/C 103/25

Predmet C-487/18: Rješenje predsjednika Suda od 17. prosinca 2018. – Europska komisija protiv Republike Austrije

21

2019/C 103/26

Predmet C-685/18: Rješenje predsjednika Suda od 21. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska) – Irska) – Minister for Justice and Equality protiv ND

21

 

Opći sud

2019/C 103/27

Predmet T-177/16: Presuda Općeg suda od 5. veljače 2019. – Mema protiv OCVV (Braeburn 78 (11078)) („Biljna sorta — Zahtjev za oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice za biljnu sortu Braeburn 78 (11078) — Određivanje drugog ureda za ispitivanje — Opseg ispitivanja koje treba provesti žalbeno vijeće — Obveza obrazlaganja”)

22

2019/C 103/28

Predmet T-487/16: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – Arango Jaramillo i dr. protiv EIB-a („Javna služba — EIB-ovo osoblje — Mirovine — Reforma iz 2008. — Povišenje stope doprinosa — Naknadne platne liste — Nepostojanje akta koji negativno utječe — Nedopuštenost”)

22

2019/C 103/29

Predmet T-11/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – RK protiv Vijeća („Javna služba — Dužnosnici — Članak 42.c Pravilnika o osoblju — Odlazak na dopust u interesu službe — Jednako postupanje — Zabrana diskriminacije na temelji dobi — Očita pogreška u ocjeni — Pravo na saslušanje — Dužnost brižnog postupanja — Odgovornost”)

23

2019/C 103/30

Predmet T-117/17: Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2019. – Proximus protiv Vijeća („Javna nabava usluga — Pregovarački postupak — Ekonomski najpovoljnija ponuda — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Margina prosudbe javnog naručitelja — Zakonitost metode ocjenjivanja — Načelo dobrog financijskog upravljanja”)

24

2019/C 103/31

Predmet T-166/17: Presuda Općeg suda od 22. siječnja 2019. – EKETA protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Ugovor Sensation sklopljen u okviru šestog okvirnog programa — Prihvatljivi troškovi — Obavijest o terećenju koju je tuženik izdao u svrhu naplate predujmljenih iznosa — Vjerodostojnost evidencija radnog vremena — Sukob interesa”)

24

2019/C 103/32

Predmet T-198/17: Presuda Općeg suda od 22. siječnja 2019. – EKETA protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Ugovor Actibio sklopljen u okviru sedmog okvirnog programa — Prihvatljivi troškovi — Obavijest o terećenju koju je tuženik izdao u svrhu naplate predujmljenih iznosa — Vjerodostojnost evidencija radnog vremena — Sukob interesa”)

25

2019/C 103/33

Predmet T-215/17: Presuda Općeg suda od 31. siječnja 2019. – Pear Technologies protiv EUIPO-a – Apple (PEAR) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije PEAR — Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje jabuku — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

26

2019/C 103/34

Predmet T-287/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – Swemac Innovation protiv EUIPO-a – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije SWEMAC — Ranija tvrtka ili raniji nacionalni trgovački naziv SWEMAC Medical Appliances AB — Relativni razlog za odbijanje — Ograničenje prava kao posljedica trpljenja — Članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 60. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 54. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao 61. stavak 2. Uredbe 2017/1001) — Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) — Dokazi podneseni prvi put pred Općim sudom”)

27

2019/C 103/35

Predmet T-290/17: Presuda Općeg suda od 30. siječnja 2019. – Stavytskyi protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu — Obveza obrazlaganja — Prigovor nezakonitosti — Načelo proporcionalnosti — Pravna osnova — Očita pogreška u ocjeni — Načelo ne bis in idem”)

27

2019/C 103/36

Predmet T-336/17: Presuda Općeg suda od 29. siječnja 2019. – The GB Foods protiv EUIPO-a – Yatecomeré (YATEKOMO) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije YATEKOMO — Nacionalni figurativni žig yatecomeré — Dopuštenost novih elemenata kojima se podupire točnost općepoznate činjenice — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 60. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

28

2019/C 103/37

Predmet T-461/17: Presuda Općeg suda od 6. veljače 2019. – TN protiv ENISA-e („Javna služba — Privremeno osoblje — Postupak zapošljavanja — Obavijest o slobodnom radnom mjestu — Radno mjesto voditelja odjela — Uvrštenje na popis uspješnih kandidata — Prihvat ponude za zaposlenje — Povlačenje ponude za zaposlenje — Uvjeti zaposlenja — Potvrda o prikladnosti — Članak 12. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika — Očita pogreška u ocjeni — Obrada osobnih podataka — Pravo na saslušanje — Odgovornost”)

29

2019/C 103/38

Predmet T-549/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – Frederik Duym protiv Vijeća („Javna služba — Dužnosnici — Postupak imenovanja na mjesto načelnika odjela — Oglas za slobodno radno mjesto — Odbijanje prijave — Imenovanje drugog kandidata — Obveza obrazlaganja — Načelo dobre uprave — Interes službe — Očita pogreška u ocjeni — Načelo nediskriminacije”)

30

2019/C 103/39

Predmet T-559/17: Presuda Općeg suda od 31. siječnja 2019. – Abdulkarim protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Pogreška u ocjeni — Vremenska prilagodba učinaka poništenja”)

30

2019/C 103/40

Predmet T-580/17: Presuda Općeg suda od 6. veljače 2019. – Karp protiv Parlamenta („Javna služba — Ugovorno osoblje — Razvrstavanje — Članak 90. stavak 2. Pravilnika o osoblju — Preuranjena žalba — Nepravilnost predsudskog postupka — Nedopuštenost — Autonomija pravnih sredstava — Neproduljenje ugovora članu ugovornog osoblja za pomoćne poslove u vezi s rodiljnim dopustom — Obveza obrazlaganja — Uzastopni ugovori na određeno vrijeme — Zloporaba prava — Pravo na saslušanje — Odgovornost”)

31

2019/C 103/41

Predmet T-604/17: Presuda Općeg suda od 31. siječnja 2019. – Thun protiv EUIPO-a (Poisson) („Dizajn Zajednice — Registrirani dizajn Zajednice — Nepostojanje zahtjeva za produljenje — Brisanje dizajna nakon isteka registracije — Zahtjev za povrat u prijašnje stanje — Kumulativne pretpostavke — Dužna pažnja — Delegiranje ovlasti — Gubitak prava”)

32

2019/C 103/42

Predmet T-656/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – Sumol + Compal Marcas protiv EUIPO-a – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Dr. Jacob’s essentials — Raniji međunarodni verbalni žig COMPAL ESSENCIAL — Raniji nacionalni i međunarodni figurativni žigovi FRUTA essencial i Compal FRUTA essencial — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

33

2019/C 103/43

Predmet T-667/17: Presuda Općeg suda od 31. siječnja 2019. – Alkarim for Trade and Industry protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Pogreška u ocjeni — Vremenska prilagodba učinaka poništenja”)

33

2019/C 103/44

Predmet T-766/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – Eglo Leuchten protiv EUIPO-a – Di-Ka (Lampe) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja rasvjetno tijelo — Razlog ništavosti — Raniji dizajn — Individualni karakter — Upućeni korisnik — Stupanj slobode dizajnera — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

34

2019/C 103/45

Predmet T-767/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – Eglo Leuchten protiv EUIPO-a – Briloner Leuchten (Lampe) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja rasvjetno tijelo — Razlog ništavosti — Raniji dizajn — Individualni karakter — Upućeni korisnik — Stupanj slobode dizajnera — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

35

2019/C 103/46

Predmet T-785/17: Presuda Općeg suda od 24. siječnja 2019. – Ilhan protiv EUIPO-a – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY — Raniji verbalni žig SAM — Relativni razlog za odbijanje — Gubitak prava kao posljedica trpljenja — Dokazi prvi put podneseni Općem sudu — Članak 54. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 61. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

36

2019/C 103/47

Predmet T-789/17: Presuda Općeg suda od 7. veljače 2019. – TecAlliance protiv EUIPO-a – Siemens (TecDocPower) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije TecDocPower — Raniji verbalni i figurativni žigovi Europske unije TECDOC i TecDoc — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Stvarna uporaba ranijih žigova — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao stavak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”)

36

2019/C 103/48

Predmet T-800/17: Presuda Općeg suda od 24. siječnja 2019. – Brown Street Holdings protiv EUIPO-a – Enesan (FIGHT LIFE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig FIGHT LIFE — Raniji verbalni žig Europske unije FIGHT FOR LIFE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001)”)

37

2019/C 103/49

Predmet T-79/18: Presuda Općeg suda od 30. siječnja 2019. – Bekat protiv EUIPO-a – Borbet (ARBET) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije ARBET — Raniji nacionalni verbalni žig BORBET — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

38

2019/C 103/50

Predmet T-88/18: Presuda Općeg suda od 5. veljače 2019. – Gruppo Armonie protiv EUIPO-a (ARMONIE) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije ARMONIE — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

38

2019/C 103/51

Predmet T-97/18: Presuda Općeg suda od 31. siječnja 2019. – DeepMind Technologies protiv EUIPO-a (STREAMS) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije STREAMS — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) i članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001 — Ranija EUIPO-ova praksa”)

39

2019/C 103/52

Predmet T-181/18: Presuda Općeg suda od 24. siječnja 2019. – Multifit protiv EUIPO-a (TAKE CARE) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije TAKE CARE — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

39

2019/C 103/53

Predmet T-256/18: Presuda Općeg suda od 30. siječnja 2019. – Arezzo Indústria e Comércio protiv EUIPO-a (SCHUTZ) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije SCHUTZ — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

40

2019/C 103/54

Predmet T-332/18: Presuda Općeg suda od 6. veljače 2019. – Marry Me Group protiv EUIPO-a (MARRY ME) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije MARRY ME — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

40

2019/C 103/55

Predmet T-333/18: Presuda Općeg suda od 6. veljače 2019. – Marry Me Group protiv EUIPO-a (marry me) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije marry me — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

41

2019/C 103/56

Predmet T-427/18: Presuda Općeg suda od 31. siječnja 2019. – Geske protiv EUIPO-a (SATISFYERMEN) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije SATISFYERMEN — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001 — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredba 2017/1001 — Obveza obrazlaganja — Članak 94. prva rečenica Uredbe 2017/1001”)

42

2019/C 103/57

Predmet T-149/16: Rješenje Općeg suda od 30. siječnja 2019. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor protiv Komisije („Tužba za poništenje — Financijska pomoć u okviru Instrumenta za povezivanje Europe — Prometni sektor za razdoblje 2014.-2020. — Litispendencija — Nedopuštenost”)

42

2019/C 103/58

Predmet T-624/16 TO: Rješenje Općeg suda od 29. siječnja 2019. – G. L’Huillier protiv B. Gollnischa i Parlamenta („Prigovor trećeg — Odbijanje zahtjeva za intervenciju treće osobe koja je podnijela prigovor — Nedopuštenost”)

43

2019/C 103/59

Predmet T-687/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 21. siječnja 2019. – Pilatus Bank protiv ESB-a („Privremena pravna zaštita — Ekonomska i monetarna politika — Bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

43

2019/C 103/60

Predmet T-735/18: Tužba podnesena 14. prosinca 2018. – Aquind protiv ACER-a

44

2019/C 103/61

Predmet T-741/18: Tužba podnesena 18. prosinca 2018. – ZZ protiv ECB-a

46

2019/C 103/62

Predmet T-763/18: Tužba podnesena 30. prosinca 2018. – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi protiv Europske komisije

47

2019/C 103/63

Predmet T-13/19: Tužba podnesena 8. siječnja 2019. – Češka Republika protiv Komisije

48

2019/C 103/64

Predmet T-25/19: Tužba podnesena 11. siječnja 2019. – AD protiv ECHA-e

49

2019/C 103/65

Predmet T-31/19: Tužba podnesena 15. siječnja 2019. – AF protiv FRA

50

2019/C 103/66

Predmet T-32/19: Tužba podnesena 17. siječnja 2019. – Harrington Padrón protiv Vijeća

50

2019/C 103/67

Predmet T-38/19: Tužba podnesena 21. siječnja 2019. – Portugal protiv Komisije

51

2019/C 103/68

Predmet T-43/19: Tužba podnesena 24. siječnja 2019. – WV protiv ESVD-a

52

2019/C 103/69

Predmet T-47/19: Tužba podnesena 23. siječnja 2019. – Dansk Erhverv protiv Komisije

53

2019/C 103/70

Predmet T-48/19: Tužba podnesena 28. siječnja 2019. – smart things solutions protiv EUIPO-a – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Predmet T-49/19: Tužba podnesena 28. siječnja 2019. – View protiv EUIPO-a (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Predmet T-50/19: Tužba podnesena 28. siječnja 2019. – Casual Dreams protiv EUIPO-a – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Predmet T-51/19: Tužba podnesena 29. siječnja 2019. – Laboratorios Ern protiv EUIPO-a – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Predmet T-53/19: Tužba podnesena 31. siječnja 2019. – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret protiv EUIPO-a – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Predmet T-56/17: Rješenje Općeg suda od 31. siječnja 2019. – PO i dr. protiv ESVD-a

59

2019/C 103/76

Predmet T-479/17: Rješenje Općeg suda od 31. siječnja 2019. – PO protiv ESVD-a

59

2019/C 103/77

Predmet T-727/17: Rješenje Općeg suda od 31. siječnja 2019. – PP protiv ESVD-a

59

2019/C 103/78

Predmet T-180/18: Rješenje Općeg suda od 31. siječnja 2019. – VJ protiv ESVD-a

60

2019/C 103/79

Predmet T-494/18: Rješenje Općeg suda od 31. siječnja 2019. – PO protiv ESVD-a

60


HR

 

Top