EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 103, 18. března 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 103

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
18. března 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 103/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Soudní dvůr

2019/C 103/02

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 12. února 2019 o úředních svátcích a soudních prázdninách

2

2019/C 103/03

Přidělení místopředsedkyně k senátu, v němž zasedá pět soudců

4

2019/C 103/04

Přidělení místopředsedkyně a předsedů senátů, v nichž zasedá pět soudců k senátům, v nichž zasedají tři soudci

4

 

Tribunál

2019/C 103/05

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 27. února 2019 o soudních prázdninách

5


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2019/C 103/06

Věc C-221/18 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 13. prosince 2018 – Électricité de France (EDF) v. Evropská komise, Francouzská republika „Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Státní podpory – První rozhodnutí Evropské komise – Opatření státní podpory prohlášené za neslučitelné s vnitřním trhem – Zrušení Tribunálem Evropské unie – Potvrzení Soudním dvorem Evropské unie – Druhé rozhodnutí Komise – Opatření státní podpory prohlášené za neslučitelné s vnitřním trhem – Zamítnutí žaloby na neplatnost – Článek 266 SFEU – Porušení překážky věci pravomocně rozsouzené přiznané prvnímu rozsudku Tribunálu – Zkreslení důkazů – Nedodržení povinnosti provést řádné a nestranné šetření uložené Komisi Tribunálem – Nedostatek odůvodnění – Posouzení opatření – Nová podpora nebo existující podpora“

6

2019/C 103/07

Věc C-561/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 4. září 2018 – Solvay Chemicals GmbH v. Bundesrepublik Deutschland

6

2019/C 103/08

Věc C-674/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 30. října 2018 – EM v. TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Věc C-675/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 30. října 2018 – FL v. TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Věc C-719/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 15. listopadu 2018 – Vivendi SA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Věc C-760/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Monomeles Protodikeio Lasithiou (Řecko) dne 4. prosince 2018 – M.V. a další v. Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

12

2019/C 103/12

Věc C-827/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Kamenz (Německo) dne 24. prosince 2018 – MC v. ND

13

2019/C 103/13

Věc C-17/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 10. ledna 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Věc C-19/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Belgie) dne 11. ledna 2019 – Belgický stát v. Pantochim SA, v likvidaci

15

2019/C 103/15

Věc C-29/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundessozialgericht (Německo) dne 16. ledna 2019 – ZP v. Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Věc C-30/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 10. ledna 2019 – Diskrimineringsombudsmannen v. Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Věc C-35/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 21. ledna 2019 – BU v. Belgický stát

17

2019/C 103/18

Věc C-46/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2019 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 15. listopadu 2018 ve věci T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) v. Rada

17

2019/C 103/19

Věc C-69/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. ledna 2019 Credito Fondiario SpA proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. listopadu 2018 ve věci T-661/16, Credito Fondiario v. SRB

18

2019/C 103/20

Věc C-157/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. prosince 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemí) – X v. Staatssecretaris van Financiën, za přítomnosti: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Věc C-76/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. prosince 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika podporovaná Francouzskou republikou

20

2019/C 103/22

Věc C-77/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. prosince 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika podporovaná Francouzskou republikou

20

2019/C 103/23

Věc C-79/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. prosince 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika, podporovaná: Francouzskou republikou

21

2019/C 103/24

Věc C-206/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. prosince 2018 – Evropská komise v. Poská republika, podporovaná: Belgickým královstvím, Francouzskou republikou

21

2019/C 103/25

Věc C-487/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. prosince 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

21

2019/C 103/26

Věc C-685/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. prosince 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Ireland) – Irsko] – Minister for Justice and Equality v. ND

21

 

Tribunál

2019/C 103/27

Věc T-177/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. února 2019 – Mema v. OÚS [Braeburn 78 (11078)] „Odrůdová práva Společenství – Žádost o odrůdové právo Společenství pro rostlinnou odrůdu Braeburn 78 (11078) – Určení jiného zkušebního úřadu – Rozsah přezkoumání, který musí provést odvolací senát – Povinnost uvést odůvodnění“

22

2019/C 103/28

Věc T-487/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – Arango Jaramillo a další v. EIB „Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Důchody – Reforma z roku 2008 – Zvýšení sazby příspěvků – Následné výplatní pásky – Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Nepřípustnost“

22

2019/C 103/29

Věc T-11/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – RK v. Rada „Veřejná služba – Úředníci – Článek 42c služebního řádu – Převedení na volno ze služebních důvodů – Rovné zacházení – Zákaz diskriminace na základě věku – Zjevně nesprávné posouzení – Právo být vyslechnut – Povinnost jednat s náležitou péčí – Odpovědnost“

23

2019/C 103/30

Věc T-117/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2019 – Proximus v. Rada „Veřejné zakázky na služby – Jednací řízení – Ekonomicky nejvýhodnější nabídka – Odmítnutí nabídky uchazeče – Prostor pro uvážení zadavatele – Legalita metody hodnocení nabídek – Zásada řádného finančního řízení“

24

2019/C 103/31

Věc T-166/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. ledna 2019 – EKETA v. Komise „Rozhodčí doložka – Smlouva Sensation uzavřená v rámci šestého rámcového programu – Způsobilé náklady – Výzva k úhradě vydaná žalobkyní pro účely vymáhání záloh – Spolehlivost časových výkazů – Střet zájmů“

24

2019/C 103/32

Věc T-198/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. ledna 2019 – EKETA v. Komise „Rozhodčí doložka – Smlouva Actibio uzavřená v rámci sedmého rámcového programu – Přípustné výdaje – Výzva k úhradě vystavená žalovanou za účelem vymáhání záloh – Spolehlivost časových výkazů – Střet zájmů“

25

2019/C 103/33

Věc T-215/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – Pear Technologies v. EUIPO – Apple (PEAR) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie PEAR – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie představující jablko – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence podobnosti označení – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2019/C 103/34

Věc T-287/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – Swemac Innovation v. EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie SWEMAC – Starší národní firma nebo název společnosti SWEMAC Medical Appliances AB – Relativní důvod pro zamítnutí – Zánik práva v důsledku strpění – Článek 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] – Nebezpečí záměny – Článek 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní č. 61 odst. 2 nařízení 2017/1001) – Článek 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení 2017/1001) – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

27

2019/C 103/35

Věc T-290/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2019 – Stavickij v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Ponechání jména žalobce na seznamu – Povinnost uvést odůvodnění – Námitka protiprávnosti – Zásada proporcionality – Právní základ – Zjevně nesprávné posouzení – Zásada ne bis in idem“

27

2019/C 103/36

Věc T-336/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2019 – The GB Foods v. EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropská unie YATEKOMO – Obrazová vnitrostátní ochranná známka yatecomeré – Přípustnost nových důkazů dokládajících správnost obecně známé skutečnosti – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 60 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001]“

28

2019/C 103/37

Věc T-461/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2019 – TN v. ENISA „Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Přijetí do zaměstnání – Oznámení o volném pracovním místě – Místo vedoucího oddělení – Zařazení na rezervní seznam – Přijetí nabídky zaměstnání – Zpětvzetí nabídky zaměstnání – Podmínky přijetí do zaměstnání – Záruky bezúhonnosti – Článek 12 PŘOZ – Zjevně nesprávné posouzení – Nakládání s osobními údaji – Právo být vyslechnut – Odpovědnost“

29

2019/C 103/38

Věc T-549/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – Duym v. Rada „Veřejná služba – Úředníci – Postup jmenování na místo vedoucího oddělení – Oznámení o volném pracovním místě – Odmítnutí žádosti o pracovní místo – Jmenování jiného uchazeče – Povinnost uvést odůvodnění – Zásada řádné správy – Zájem služby – Zjevně nesprávné posouzení – Zásada zákazu diskriminace“

30

2019/C 103/39

Věc T-559/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – Abdulkarim v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nesprávné posouzení – Úprava časových účinků zrušení“

30

2019/C 103/40

Věc T-580/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2019 – Karp v. Parlament „Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Zařazení – Článek 90 odst. 2 služebního řádu – Předčasná stížnost – Vada postupu před zahájením soudního řízení – Nepřípustnost – Autonomie procesních prostředků – Neobnovení smlouvy smluvního zaměstnance pro pomocné práce v souvislosti s mateřskou dovolenou – Povinnost uvést odůvodnění – Po sobě jdoucí smlouvy o dobu určitou – Zneužití práv – Právo na slyšení – Odpovědnost“

31

2019/C 103/41

Věc T-604/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – Thun v. EUIPO (Poisson) „(Průmyslový) vzor Společenství – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství – Nepodání žádosti o obnovu zápisu – Vyškrtnutí (průmyslového) vzoru po uplynutí platnosti zápisu – Žádost o restitutio in integrum – Kumulativní podmínky – Povinnost řádné péče – Přenesení pravomoci – Ztráta práva“

32

2019/C 103/42

Věc T-656/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – Sumol + Compal Marcas v. EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Dr. Jacob’s essentials – Starší mezinárodní slovní ochranná známka COMPAL ESSENCIAL – Starší národní a mezinárodní obrazové ochranné známky FRUTA essencial a Compal FRUTA essencial – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

33

2019/C 103/43

Věc T-667/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – Alkarim for Trade and Industry v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nesprávné posouzení – Úprava časových účinků zrušení“

33

2019/C 103/44

Věc T-766/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – Eglo Leuchten v. EUIPO – Di-Ka (Lampe) „(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující svítidlo – Důvody neplatnosti – Starší (průmyslový) vzor Společenství – Individuální povaha – Informovaný uživatel – Míra volnosti původce vzoru – Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002“

34

2019/C 103/45

Věc T-767/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – Eglo Leuchten v. EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe) „(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující svítidlo – Důvody neplatnosti – Starší (průmyslový) vzor Společenství – Individuální povaha – Informovaný uživatel – Míra volnosti původce vzoru – Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002“

35

2019/C 103/46

Věc T-785/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. ledna 2019 – Ilhan v. EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o neplatnosti – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY – Starší slovní ochranná známka SAM – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Zánik práva v důsledku strpění – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem – Článek 54 odstavec 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 61 odstavec 2 nařízení (EU) 2017/1001] – Riziko záměny – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

36

2019/C 103/47

Věc T-789/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. února 2019 – TecAlliance v. EUIPO – Siemens (TecDocPower) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TecDocPower – Starší slovní ochranné známky Evropské unie TECDOC a TecDoc – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Podobnost výrobků nebo služeb – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Skutečné užívání starších ochranných známek – Článek 42 odstavce 2 a 3 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 47 odstavce 2 a 3 nařízení 2017/1001)“

36

2019/C 103/48

Věc T-800/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. ledna 2019 – Brown Street Holdings v. EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka FIGHT LIFE – Starší slovní ochranná známka Evropské unie FIGHT FOR LIFE – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001)“

37

2019/C 103/49

Věc T-79/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2019 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ARBET – Starší národní slovní ochranná známka BORBET – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

38

2019/C 103/50

Věc T-88/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. února 2019 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ARMONIE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

38

2019/C 103/51

Věc T-97/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie STREAMS – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001 – Dřívější praxe EUIPO“

39

2019/C 103/52

Věc T-181/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. ledna 2019 – Multifit v. EUIPO (TAKE CARE) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TAKE CARE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

39

2019/C 103/53

Věc T-256/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2019 – Arezzo Indústria e Comércio v. EUIPO (SCHUTZ) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SCHUTZ – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

40

2019/C 103/54

Věc T-332/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2019 – Marry Me Group v. EUIPO (MARRY ME) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MARRY ME – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

40

2019/C 103/55

Věc T-333/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2019 – Marry Me Group v. EUIPO (marry me) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie marry me – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“

41

2019/C 103/56

Věc T-427/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – Geske v. EUIPO (SATISFYERMEN) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SATISFYERMEN – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001 – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 první věta nařízení 2017/1001“

42

2019/C 103/57

Věc T-149/16: Usnesení Tribunálu ze dne 30. ledna 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor v. Komise „Žaloba na neplatnost – Finanční pomoc v rámci Nástroje pro propojení Evropy – Odvětví dopravy na období 2014 – 2020 – Překážka litispendence – Nepřípustnost“

42

2019/C 103/58

Věc T-624/16 TO: Usnesení Tribunálu ze dne 29. ledna 2019 – L’Huillier v. Gollnisch a Parlament „Námitka třetí osoby – Zamítnutí žádosti o vstup třetí osoby do řízení – Nepřípustnost“

43

2019/C 103/59

Věc T-687/18: Žaloba podaná dne 21. ledna 2019 – Pilatus Bank v. ECB „Řízení o předběžných opatřeních – Hospodářská a měnová politika – Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi – Návrh na odklad vykonatelnosti – Neexistence naléhavosti“

43

2019/C 103/60

Věc T-735/18: Žaloba podaná dne 14. prosince 2018 – Aquind v. ACER

44

2019/C 103/61

Věc T-741/18: Žaloba podaná dne 18. prosince 2018 – ZZ v. ECB

46

2019/C 103/62

Věc T-763/18: Žaloba podaná dne 30. prosince 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi v. Evropská komise

47

2019/C 103/63

Věc T-13/19: Žaloba podaná dne 8. ledna 2019 – Česká republika v. Komise

48

2019/C 103/64

Věc T-25/19: Žaloba podaná dne 11. ledna 2019 – AD v. ECHA

49

2019/C 103/65

Věc T-31/19: Žaloba podaná dne 15. ledna 2019 – AF v. FRA

50

2019/C 103/66

Věc T-32/19: Žaloba podaná dne 17. ledna 2019 – Harrington Padrón v. Rada

50

2019/C 103/67

Věc T-38/19: Žaloba podaná dne 21. ledna 2019 – Portugalsko v. Komise

51

2019/C 103/68

Věc T-43/19: Žaloba podaná dne 24. ledna 2019 – WV v. ESVČ

52

2019/C 103/69

Věc T-47/19: Žaloba podaná dne 23. ledna 2019 – Dansk Erhverv v. Komise

53

2019/C 103/70

Věc T-48/19: Žaloba podaná dne 28. ledna 2019 – smart things solutions v. EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Věc T-49/19: Žaloba podaná dne 28. ledna 2019 – View v. EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Věc T-50/19: Žaloba podaná dne 28. ledna 2019 – Casual Dreams v. EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Věc T-51/19: Žaloba podaná dne 29. ledna 2019 – Laboratorios Ern v. EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Věc T-53/19: Žaloba podaná dne 31. ledna 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret v. EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Věc T-56/17: Usnesení Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – PO a další v. ESVČ

59

2019/C 103/76

Věc T-479/17: Usnesení Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – PO v. SEAE

59

2019/C 103/77

Věc T-727/17: Usnesení Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – PP a další v. SEAE

59

2019/C 103/78

Věc T-180/18: Usnesení Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – VJ v. ESVČ

60

2019/C 103/79

Věc T-494/18: Usnesení Tribunálu ze dne 31. ledna 2019 – PO v. ESVČ

60


CS

 

Top