EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 103, 18. märts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 103

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
18. märts 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2019/C 103/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

Euroopa Kohus

2019/C 103/02

Euroopa Kohtu otsus, 12. veebruar 2019, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

2

2019/C 103/03

Asepresidendi määramine viiest kohtunikust koosnevasse kotta

4

2019/C 103/04

Asepresidendi ja viiest kohtunikust koosnevate kodade presidentide määramine kolmest kohtunikust koosnevatesse kodadesse

4

 

Üldkohus

2019/C 103/05

Üldkohtu otsus, 27. veebruar 2019, kohtutöö vaheaegade kohta

5


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2019/C 103/06

Kohtuasi C-221/18 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 13. detsembri 2018. aasta määrus – Électricité de France (EDF) versus Euroopa Komisjon, Prantsuse Vabariik (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Riigiabi — Euroopa Komisjoni esimene otsus — Siseturuga kokkusobimatu abimeede — Tühistamine Euroopa Liidu Üldkohtu poolt — Kinnitamine Euroopa Kohtu poolt — Komisjoni teine otsus — Siseturuga kokkusobimatu riigiabi meede — Tühistamishagi rahuldamata jätmine — ELTL artikkel 266 — Üldkohtu esimese otsuse seadusjõu rikkumine — Tõendite moonutamine — Komisjoni erapooletu ja hoolika uurimise kohustuste tähelepanuta jätmine Üldkohtu poolt — Põhjenduse puudumine — Meetme kvalifitseerimine — Uus või olemasolev abi)

6

2019/C 103/07

Kohtuasi C-561/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 4. septembril 2018 – Solvay Chemicals GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

6

2019/C 103/08

Kohtuasi C-674/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 30. oktoobril 2018 – EM versus TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Kohtuasi C-675/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 30. oktoobril 2018 – FL versus TMD Frictiuon EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Kohtuasi C-719/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 15. novembril 2018 – Vivendi SA versus Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Kohtuasi C-760/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Monomeles Protodikeio Lasithiou (Kreeka) 4. detsembril 2018 – M.V. jt versus Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

12

2019/C 103/12

Kohtuasi C-827/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Kamenz (Saksamaa) 24. detsembril 2018 – MC versus ND

13

2019/C 103/13

Kohtuasi C-17/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 10. jaanuaril 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Kohtuasi C-19/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia) 11. jaanuaril 2019 – État belge versus Pantochim SA, likvideerimisel

15

2019/C 103/15

Kohtuasi C-29/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundessozialgericht (Saksamaa) 16. jaanuaril 2019 – ZP versus Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Kohtuasi C-30/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen (Rootsi) 10. jaanuaril 2019 – Diskrimineringsombudsmannen versus Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Kohtuasi C-35/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 21. jaanuaril 2019 – BU versus État belge

17

2019/C 103/18

Kohtuasi C-46/19 P: Euroopa Liidu Nõukogu 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-316/14: Kurdistan Workers’ Party (PKK) versus nõukogu

17

2019/C 103/19

Kohtuasi C-69/19 P: Credito Fondiario SpA 29. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. novembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-661/16: Credito Fondiario versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

18

2019/C 103/20

Kohtuasi C-157/17: Euroopa Kohtu presidendi 12. detsembri 2018. aasta määrus (Hoge Raad der Nederlandeni eelotsusetaotlus – Madalmaad) – X versus Staatssecretaris van Financiën, menetluses osalesid: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Kohtuasi C-76/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. detsembri 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik, keda toetab: Prantsuse Vabariik

20

2019/C 103/22

Kohtuasi C-77/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. detsembri 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik, keda toetab: Prantsuse Vabariik

20

2019/C 103/23

Kohtuasi C-79/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. detsembri 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik, keda toetas: Prantsuse Vabariik

21

2019/C 103/24

Kohtuasi C-206/18: Euroopa Kohtu presidendi 11. detsembri 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik, keda toetasid: Belgia Kuningriik, Prantsuse Vabariik

21

2019/C 103/25

Kohtuasi C-487/18: Euroopa Kohtu presidendi 17. detsembri 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

21

2019/C 103/26

Kohtuasi C-685/18: Euroopa Kohtu presidendi 21. detsembri 2018. aasta määrus (High Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – Minister for Justice and Equality versus ND

21

 

Üldkohus

2019/C 103/27

Kohtuasi T-177/16: Üldkohtu 5. veebruari 2019. aasta otsus – Mema versus CPVO (Braeburn 78 (11078)) (Taimesordid — Ühenduse sordikaitse taotlus taimesordile Braeburn 78 (11078) — Teise kontrolliasutuse määramine — Apellatsiooninõukogu läbiviidava kontrolli ulatus — Põhjendamiskohustus)

22

2019/C 103/28

Kohtuasi T-487/16: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – Arango Jaramillo jt versus EIP (Avalik teenistus — EIP töötajad — Pensionid — 2008. aasta reform — Sissemaksete määra suurenemine — Järgnevad töötasutõendid — Isikut kahjustava meetme puudumine — Vastuvõetamatus)

22

2019/C 103/29

Kohtuasi T-11/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – RK versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Personalieeskirjade artikkel 42c — Teenistuse huvides puhkusele saatmine — Võrdne kohtlemine — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Ilmselge hindamisviga — Õigus olla ära kuulatud — Hoolitsemiskohustus — Vastutus)

23

2019/C 103/30

Kohtuasi T-117/17: Üldkohtu 17. jaanuari 2019. aasta otsus – Proximus versus nõukogu (Teenuste hanked — Läbirääkimistega hankemenetlus — Majanduslikult soodsaim pakkumus — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Hankija kaalutlusõigus Hankija kaalutlusruum — Hindamismeetodi õiguspärasus — Usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõte)

24

2019/C 103/31

Kohtuasi T-166/17: Üldkohtu 22. jaanuari 2019. aasta otsus – EKETA versus komisjon (Vahekohtuklausel — Seitsmenda raamprogrammi raames sõlmitud Actibio leping — Lubatud kulud — Kostja esitatud krediitarve ettemakstud summade tagasi nõudmiseks — Töötabelite usaldusväärsus — Huvide konflikt)

24

2019/C 103/32

Kohtuasi T-198/17: Üldkohtu 22. jaanuari 2019. aasta otsus – EKETA versus komisjon (Vahekohtuklausel — Seitsmenda raamprogrammi raames sõlmitud Actibio leping — Lubatud kulud — Kostja esitatud krediitarve ettemakstud summade tagasi nõudmiseks — Töötabelite usaldusväärsus — Huvide konflikt)

25

2019/C 103/33

Kohtuasi T-215/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsus – Pear Technologies versus EUIPO – Apple (PEAR) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi PEAR taotlus — Varasem õuna kujutav Euroopa Liidu kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5))

26

2019/C 103/34

Kohtuasi T-287/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – Swemac Innovation versus EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk SWEMAC — Varasem riigisisene ärinimi või kaubanimi SWEMAC Medical Appliances AB — Suhteline keeldumispõhjus — Nõustumisest tulenev õiguse lõppemine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 60 lõike 1 punkt c) — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 207/2009 artikli 54 lõige 2 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 61 lõige 2) — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 4) — Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid)

27

2019/C 103/35

Kohtuasi T-290/17: Üldkohtu 30. jaanuari 2019. aasta otsus – Stavytskyi versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses olukorraga Ukrainas — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist — Hageja nime loetelusse jätmine — Põhjendamiskohustus — Õigusvastasuse vastuväide — Proportsionaalsuse põhimõte — Õiguslik alus — Ilmne hindamisviga — Ne bis in idem põhimõte)

27

2019/C 103/36

Kohtuasi T-336/17: Üldkohtu 29. jaanuari 2019. aasta otsus – The GB Foods versus EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk YATEKOMO — Riigisisene kujutismärk yatecomeré — Üldteada asjaolu paikapidavuse tõendamiseks esitatud uute tõendite vastuvõetavus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 60 lõike 1 punkt a))

28

2019/C 103/37

Kohtuasi T-461/17: Üldkohtu 6. veebruari 2019. aasta otsus – TN versus ENISA (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Töölevõtmine — Teade vaba ametikoha kohta — Üksuse juhataja ametikoht — Reservnimekirja kandmine — Tööpakkumise vastuvõtmine — Tööpakkumise tagasivõtmine — Vastutuse tekkimise tingimused — Iseloomuomadused — Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 12 — Ilmne hindamisviga — Isikuandmete töötlemine — Õigus olla ära kuulatud — Vastutus)

29

2019/C 103/38

Kohtuasi T-549/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – Duym versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Osakonnajuhataja ametikohale nimetamise menetlus — Teade vaba ametikoha kohta — Kandidatuuri tagasilükkamine — Teise kandidaadi ametisse nimetamine — Põhjendamiskohustus — Hea halduse põhimõte — Teenistuse huvid — Ilmselge hindamisviga — Diskrimineerimiskeelu põhimõte)

30

2019/C 103/39

Kohtuasi T-559/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsus – Abdulkarim versus nõukogu (Ühise välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Kaalutlusviga — Tühistamise tagajärgede ajalise mõju määratlemine)

30

2019/C 103/40

Kohtuasi T-580/17: Üldkohtu 6. veebruari 2019. aasta otsus – Karp versus parlament (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Palgaastme ja -järgu määramine — Personalieeskirjade artikli 90 lõige 2 — Ennatlik kaebus — Kohtueelse menetluse normide rikkumine — Vastuvõetamatus — Õiguskaitsevahendite autonoomsus — Lepinguline abiteenistuja sellise lepingu pikendamata jätmine, mis on seotudrasedus- ja sünnituspuhkusega — Põhjendamiskohustus — Järjestikused tähtajalised töölepingud — Õiguse kuritarvitamine — Õigus olla ära kuulatud — Vastutus)

31

2019/C 103/41

Kohtuasi T-604/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsus – Thun versus EUIPO (Kala) (Ühenduse disainilahendus — Ühenduse registreeritud disainilahendus — Pikendamistaotluse puudumine — Disainilahenduse registrist kustutamine pärast registreeringu kehtivuse lõppemisest — Tähtaja ennistamise taotlus — Kumulatiivsed tingimused — Valvsuskohustus — Pädevuse delegeerimine — Õiguse kaotamine)

32

2019/C 103/42

Kohtuasi T-656/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – Sumol + Compal Marcas versus EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s Essentials) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi Dr. Jacob’s essentials taotlus — Varasem rahvusvaheline sõnamärk COMPAL ESSENCIAL — Varasemad riigisisesed ja rahvusvahelised kujutismärgid FRUTA essencial ja Compal FRUTA essencial — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

33

2019/C 103/43

Kohtuasi T-667/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsus – Alkarim for Trade and Industry versus nõukogu (Ühise välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Kaalutlusviga — Tühistamise tagajärgede ajalise mõju määratlemine)

33

2019/C 103/44

Kohtuasi T-766/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – Eglo Leuchten versus EUIPO – Di-Ka (Lamp) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Valgustit kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Varasem disainilahendus — Eristatavus — Asjatundlik kasutaja — Autori vabadusaste — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6)

34

2019/C 103/45

Kohtuasi T-767/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – Eglo Leuchten versus EUIPO – Briloner Leuchten (Lamp) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Valgustit kujutav ühenduse registreeritud disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Varasem disainilahendus — Eristatavus — Asjatundlik kasutaja — Autori vabadusaste — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6)

35

2019/C 103/46

Kohtuasi T-785/17: Üldkohtu 24. jaanuari 2019. aasta otsus – Ilhan versus EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY — Varasem sõnamärk SAM — Suhteline keeldumispõhjus — Õiguse kaotamine nõustumise tõttu — Üldkohtus esimest korda esitatud tõendid — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 54 lõige 2 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 61 lõige 2) — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

36

2019/C 103/47

Kohtuasi T-789/17: Üldkohtu 7. veebruari 2019. aasta otsus – TecAlliance versus EUIPO – Siemens (TecDocPower) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi TecDocPower taotlus — Varasemad Euroopa Liidu sõnamärk TECDOC ja kujutismärk TecDoc — Suhteline keeldumispõhjus — Kaupade ja teenuste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b — Varasemate kaubamärkide tegelik kasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 47 lõiked 2 ja 3)

36

2019/C 103/48

Kohtuasi T-800/17: Üldkohtu 24. jaanuari 2019. aasta otsus – Brown Street Holdings versus EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk FIGHT LIFE — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk FIGHT FOR LIFE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 94))

37

2019/C 103/49

Kohtuasi T-79/18: Üldkohtu 30. jaanuari 2019. aasta otsus – Bekat versus EUIPO – Borbet (ARBET) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi ARBET taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk BORBET — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

38

2019/C 103/50

Kohtuasi T-88/18: Üldkohtu 5. veebruari 2019. aasta otsus – Gruppo Armonie versus EUIPO (ARMONIE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi ARMONIE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

38

2019/C 103/51

Kohtuasi T-97/18: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsus – DeepMind Technologies versus EUIPO (STREAMS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi STREAMS taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c ja lõige 2 — EUIPO varasem praktika)

39

2019/C 103/52

Kohtuasi T-181/18: Üldkohtu 24. jaanuari 2019. aasta otsus – Multifit versus EUIPO (TAKE CARE) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi TAKE CARE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)

39

2019/C 103/53

Kohtuasi T-256/18: Üldkohtu 30. jaanuari 2019. aasta otsus – Arezzo Indústria e Comércio versus EUIPO (SCHUTZ) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi SCHUTZ taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c))

40

2019/C 103/54

Kohtuasi T-332/18: Üldkohtu 6. veebruari 2019. aasta otsus – Marry Me Group versus EUIPO (MARRY ME) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi MARRY ME taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

40

2019/C 103/55

Kohtuasi T-333/18: Üldkohtu 6. veebruari 2019. aasta otsus – Marry Me Group versus EUIPO (marry me) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi marry me taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

41

2019/C 103/56

Kohtuasi T-427/18: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsus – Geske versus EUIPO (SATISFYERMEN) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi SATISFYERMEN taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c — Eristusvõime puudumine — Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse 2017/1001 artikli 94 lõike 1 esimene lause)

42

2019/C 103/57

Kohtuasi T-149/16: Üldkohtu 30. jaanuari 2019. aasta määrus – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor versus komisjon (Tühistamishagi — Finantsabi andmine Euroopa ühendamise rahastu valdkonnas — Transpordisektor ajavahemikul 2014 – 2020 — Samal ajal pooleli olevad kohtuasjad — Vastuvõetamatus)

42

2019/C 103/58

Kohtuasi T-624/16 TO: Üldkohtu 29. jaanuari 2019. aasta määrus – L’Huillier versus Gollnisch ja parlament (Kohtulahendi vaidlustamine kolmanda isiku poolt — Kolmanda isiku menetlusse astumise avalduse rahuldamata jätmine — Vastuvõetamatus)

43

2019/C 103/59

Kohtuasi T-687/18 R: 21. jaanuari 2019. aasta esitatud hagi – Pilatus Bank versus EKP (Ajutiste meetmete kohaldamine — Majandus- ja rahanduspoliitika — Krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

43

2019/C 103/60

Kohtuasi T-735/18: 14. detsembril 2018 esitatud hagi – Aquind versus ACER

44

2019/C 103/61

Kohtuasi T-741/18: 18. detsembril 2018 esitatud hagi – ZZ versus EKP

46

2019/C 103/62

Kohtuasi T-763/18: 30. detsembril 2018 esitatud hagi – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi versus Euroopa Komisjon

47

2019/C 103/63

Kohtuasi T-13/19: 8. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

48

2019/C 103/64

Kohtuasi T-25/19: 11. jaanuaril 2019 esitatud hagi – AD versus Euroopa Kemikaaliamet

49

2019/C 103/65

Kohtuasi T-31/19: 15. jaanuaril 2019 esitatud hagi – AF versus FRA

50

2019/C 103/66

Kohtuasi T-32/19: 17. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Harrington Padrón versus nõukogu

50

2019/C 103/67

Kohtuasi T-38/19: 21. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Portugal versus komisjon

51

2019/C 103/68

Kohtuasi T-43/19: 24. jaanuaril 2019 esitatud hagi – WV versus Euroopa välisteenistus

52

2019/C 103/69

Kohtuasi T-47/19: 23. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Dansk Erhverv versus komisjon

53

2019/C 103/70

Kohtuasi T-48/19: 28. jaanuaril 2019 esitatud hagi – smart things solutions versus EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Kohtuasi T-49/19: 28. jaanuaril 2019 esitatud hagi – View versus EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Kohtuasi T-50/19: 28. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Casual Dreams versus EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Kohtuasi T-51/19: 29. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Laboratorios Ern versus EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Kohtuasi T-53/19: 31. jaanuaril 2019 esitatud hagi – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret versus EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Kohtuasi T-56/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta määrus – PO jt versus Euroopa Välisteenistus

59

2019/C 103/76

Kohtuasi T-479/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta määrus – PO versus Euroopa välisteenistus

59

2019/C 103/77

Kohtuasi T-727/17: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta määrus – PP jt versus Euroopa välisteenistus

59

2019/C 103/78

Kohtuasi T-180/18: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta määrus – VJ versus Euroopa välisteenistus

60

2019/C 103/79

Kohtuasi T-494/18: Üldkohtu 31. jaanuari 2019. aasta määrus – PO versus Euroopa välisteenistus

60


ET

 

Top